07 Machines en gereedschappen
 >  Kniklader, ken de risico's
Kniklader met veiligheidscabine

Knikladers zijn miniloaders die zijn uitgevoerd met een knikbesturing. Een kniklader is een zware machine die kan knikken (knikbesturing) en is daardoor ook kantelgevoelig.

Door o.a. de compacte bouw en de grote wendbaarheid worden de knikladers steeds vaker toegepast. Ook het verminderen van de fysieke arbeid door de inzet van de knikladers is een grote pré.

De afgelopen jaren zijn er een aantal incidenten met knikladers geweest. In deze toolbox wordt op de risico's ingezoomd en worden de beheersmaatregelen toegelicht.


Risico's > Wat kan er gebeuren?
 1. De kniklader kan omvallen. (risico voor bestuurder en collega's rondom de kniklader)
 2. Een afvallende last kan op de bestuurder vallen.
 3. De kniklader kan botsen op andere voertuigen of constructies.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 1. Gebruik de kniklader alleen waarvoor deze in combinatie met de hulpstukken bedoeld is. (voorbeeld: Een met een hijsband aan een palletvork bevestigde stenenklem met kalkzandsteenblokken begon tijdens het rijden over de bouwweg te slingeren, in een bocht viel de kniklader om en de medewerker heeft getracht van de kniklader te springen, maar de medewerker kwam terecht tegen de reeds aanwezige kalkzandsteen blokken en heeft vervolgens de rolbeugel van de kniklader op zich gekregen (bron: fataal incident bij een collega aannemer).
 2. Rijden evenwijdig op een helling is enkel toegestaan als er voldaan wordt aan volgende voorwaarden: Helling maximaal 10°, giek ingeschoven en zo laag mogelijk bij de grond en max. snelheid 3 km/u (bron. handleiding knikmops).
 3. Rijden op hellingen groter dan 10° is enkel toegestaan als u recht naar boven of recht naar beneden rijdt, dus haaks op de helling.
 4. Wanneer de machine kantelt: Houd de veiligheidsgordel aan, blijf op de machine zitten en schakel de machine volledig uit (bron handleiding knikmops).
 5. Een kniklader moet sinds december 2010 voorzien zijn van een veiligheidsdak of veiligheidscabine, die de bestuurder beschermt bij het kantelen of omslaan en die moet voorkomen dat afvallende lasten op of tegen de bestuurder vallen.
 6. Voor knikladers gefabriceerd voor 2010, eist Heijmans minimaal een veiligheidsbeugel en een veiligheidsgordel.
 7. Bedienend personeel beschikt aantoonbaar over de relevante kennis en vaardigheden om de kniklader te bedienen.
 8. Voorkom het heffen van te zware lasten; bij het knikken kan de machine omvallen.
 9. Houdt bij rijden de last zo laag mogelijk bij de grond
 10. Zorg dat op knikladers zonder gesloten veiligheidscabine of zonder gesloten deuren of zijbeugels altijd de veiligheidsgordel gedragen wordt.


Altijd binnen de kniklader blijven ook bij omvallen.