07 Machines en gereedschappen
 >  Werken op / rond de shuttle buggy
Introductie

Onlangs heeft er op één van de Heijmans werken een bijna ongeval door de shuttle buggy plaatsgevonden. Waarbij tijdens het opstarten van de werkzaamheden twee wandelende asfalt medewerkers op een haar na bijna aangereden waren door een manoeuvrerende shuttle buggy. Een passerende walsmachinist zag deze gevaarlijke situatie en heeft het uitgeschreeuwd naar de shuttle buggy waardoor een daadwerkelijke aanrijding niet heeft plaatsgevonden. 
De schrik en emotie zat er bij iedereen goed in. 

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de risico's en beheersmaatregelen rondom de rijdende shuttle buggy. Wees je ten alle tijden bewust dat je niet altijd voor de machinist zichtbaar bent. Daar waar medewerkers continue met geluidsoverlast (geluid boven de 80 dB(A) aan het werk zijn reageren trager op het geluid van een naderend groot materieel.


Risico's > Wat kan er gebeuren?

De mate van aanrijdgevaar wordt groter wanneer we te maken hebben met:

 • Slecht weer. Denk aan regen, mist, hagel, sneeuw, stoomvorming van het warme asfalt
 • Een machinist met slecht zicht vanaf zijn shuttle buggy
 • Beperkte werkruimte 
 • Ontbreken van oogcontact - zie ik jou, zie jij mij- met machinist
 • Aanwezigheid van asfaltmedewerkers en andere collega's nabij de shuttle buggy
 • Onzichtbaarheid van collega en anderen. PBM worden niet gedragen 
 • Reflectiestrepen die niet zichtbaar zijn vanwege vervuiling of het niet gesloten dragen van PBM
 • Afleiding  door gebruik telefoon
 • Onvoldoende ervaring / opleiding / instructie van medewerker, bezoeker, derden op de bouwplaats
 • Onwetendheid: Men is onvoldoende bekend met de risico's en de regels voor het bij werken nabij rijdend materieel
Maatregelen > Wat moet je doen?

Shuttle buggy machinist:

 • Maakt tijdens de dagstart goede afspraken met het team
 • Houd oogcontact met de medewerker die gaat passeren - zie ik jou, zie jij mij?
 • Machine is goed verlicht en zichtbaar voor iedereen
 • Machinist moet goed overzicht hebben. Heeft hij dit niet dan regelt hij een collega om de machine te helpen begeleiden over de bouwplaats
 • Controleert of alle camera's het doen
 • Bespreekt een veiligheidsdilemma meteen met de uitvoerder . Denk aan obstakels binnen het draaibereik van de machine, onvoldoende veiligheidsruimte, onvoldoende verlichting van het werkvak etc.
 • Rijd stapvoets binnen het werkvak / daar waar collega's werken
 • Geen telefoongebruik tijdens het rijden

De bouwplaats medewerker:
 • Maakt tijdens de dagstart goede afspraken met het team
 • Maakt oogcontact met de shuttle buggy chauffeur alvorens hem te passeren - zie ik jou, zie jij mij?
 • Zorg voor een goede communicatie (Begeleider draagt een head-set voor contact bestuurder Shuttle Buggy).
 • Zorgt dat je goed zichtbaar bent, draagt reflectie kleding conform het Heijmans beleid
 • Gaat niet onnodig tussen groot materieel doorlopen
 • Belt of overlegt op een veilige locatie waar je overzicht hebt 
 • Spreekt elkaar aan indien nodig
 • Zit je met een veiligheidsdilemma, bespreek dit met je leidinggevende.  
 • Ben je geen medewerker van de asfaltploeg? Loop altijd om het werkvak van de asfaltploeg heen

De volgende persoonlijke beschermingsmiddelen zijn van toepassing*:
 • Veiligheidshelm;
 • Veiligheidsschoenen;
 • Reflecterende veiligheidskleding;
 • Gehoorbescherming bij geluid boven 80 dB(A)
 • Aanvullende PBM conform de projectinstructie

*Zie voor de eisen van PBM de GO! APP -> het VGWM handboek hoofdstuk 3.2


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Wat zijn de belangrijkste risico's bij het werken rond de shuttle buggy?
 2. Welke afspraken maak je tijdens de dagstart wanneer de shuttle buggy ingezet wordt?
 3. Ik zorg voor een tijdelijke werkonderbreking wanneer ik een onveilige situatie signaleer en bespreek dit onderling, met de uitvoerder of op een later moment met het hele team.
 4. Ik maak gebruik van de GO! app om veilige en onveilige situaties te melden 


Tips > Voor meer informatie

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.