07 Machines en gereedschappen
 >  Steenzaag (clipper)
Introductie

Bij veiligheid op het werk gaat het niet alleen om het werken met veilige en goedgekeurde middelen (zoals het gebruik van machines, gereedschappen, apparaten en installaties), maar veilig gedrag is net zo belangrijk. Heldere voorlichting, duidelijke werkinstructies, het juiste gebruik van middelen en regelmatig onderhoud en keuring - vaak verplicht - verhogen de veiligheid.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik ruim afval direct op na het zagen
 • Ik gebruik altijd gehoorbescherming tijdens het zagen
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Aanraken draaiend zaagblad
 • Terugslag en klemmen werkstuk
 • Geluidsniveau te hoog
 • Vrijkomen van schadelijke stoffen (kwartsstof)
 • Afgeleid worden
 • Struikelen over afval
 • Weinig werkruimte rond de machine
Maatregelen > Wat moet je doen?

Gebruiker

 • Alleen personen met voldoende vakkennis mogen na een veiligheidsinstructie de machine bedienen
 • Jeugdigen (beneden de 18 jaar) mogen er slechts aan werken binnen het kader van een wettelijk
  erkende beroepsopleiding en dan onder doeltreffend vakbekwaam toezicht
 • Zo nodig is de machine uit te rusten met een afsluitbare werkschakelaar waar alleen het opgeleide personeel een sleutel van heeft
 • Draag geen ringen of loshangende kleding
 • Gebruik de machine nooit zonder gesloten zaagbeschermkap

De machine

 • Vermijd alle contact van de elektrische leidingen met water.
 • Schakel onmiddelijk de elektriciteit uit als de machine zonder reden stopt

Zaagblad

 • Gebruik alleen diamantzaagbladen
 • Een zaagblad moet schoon zijn
 • Controleer altijd de specificaties en toepassing van het diamantzaagblad
 • Controleer regelmatig of het zaagblad goed tussen de flenzen gespannen zit
 • Verwijder onmiddelijk een vervormd of beschadigd zaagblad

Beschermkap

 • Gebruik altijd de beschermkap

Geleiders

 • Plaats het te zagen materiaal tegen de geleider van de zaagtafel

Orde en netheid

 • Houd de omgeving rond de zaagmachine schoon
 • Plaats de zaagmachine altijd op een stevige en vlakke ondergrond

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.