07 Machines en gereedschappen
 >  Zaagloods
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik ben bewust van de gevaren en risico's die aanwezig zijn in de zaagloods
 • In onze zaagloods zijn alle voorzieningen aanwezig om veilig te kunnen zagen 
Introductie

Binnen Heijmans zijn in de afgelopen jaren verschillende meldingen geweest over onveilige situaties in de zaagloods. Ook hebben er bij Heijmans meerdere incidenten voorgedaan, die waren te voorkomen. Verder ligt er vaak veel resthout en ander afval op de vloer wat al meerdere malen tot struikelen heeft geleid. Door te leren van ongevallen worden gevaren en risico’s geminimaliseerd.

De zaagmachine dient altijd in overdekte omstandigheden gebruikt te worden,hier zijn voldoende mogelijkheden toe

 • Zaagloods (nishut) 
 • Zaagloods tussen twee zeecontainers in
 • Losse zeecontainer units
 • Zaagwerkplek (dit zijn werkplekken waar gezaagd wordt op een andere plek dan een echte zaagloods het kan bijvoorbeeld op een bepaalde verdieping op een bouw zijn).
Inrichting zaagloods
Inrichting zaagloods
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Langdurige blootstelling aan houtstof kan leiden tot:

 • Last van kuchen of hoesten
 • Verstopt raken van longblaasjes
 • Astma
 • Neus- en longkanker

Snijden

 • Door afleiding
 • Door verkeerd materiaal te zagen
 • Door geen gebruik te maken van duwhout

Struikelen

 • Door het niet schoon houden van de zaagwerkplek
 • Door kabels die op de werkvloer liggen
Maatregelen > Wat moet je doen?

Standaardisatie van zaagloodsen

 • EHBO materiaal (brandblusser, EHBO koffer)
 • Stofafzuiging
 • Stofzuiger
 • Aanvoertafel
 • Afvalbakken
 • Bord''veilige zaagloods'' ophangen

Overige maatregelen om een veilige werksituatie te realiseren

 • Zaagloods coördinator aanstellen
 • Ophangen alarmkaart in zaagloods
 • Zagen alleen na instructie gehad te hebben

Orde en netheid

 • Zorg voor voldoende afvalbakken en leeg deze op tijd
 • Ruim afvalhout direct op
 • Filter laten schoonmaken op wasplaats HMB
 • Filter op tijd uitkloppen,uitzuigen en vervangen
 • Voor opslag hout; zorg voor opslagrekken/faciliteit


Bewustzijn en gedrag

 • Spreek collega's aan op onveilig gedrag.


Voor het gebruik van de cirkelzaagmachine in de zaagloods, gebruik maken van de toolbox “cirkelzaagmachine”

Tips > Voor meer informatie

https://www.geenongevallen.nl/toolbox/cirkelzaagmachine.html

http://www.abomafoon.nl/Bryx/File/upload/foon8/Abomafoon%208.20.pdf#search=%22houtstof%22

http://www.abomafoon.nl/upload/foon7/Abomafoon%207.11.pdf

Interne linkhttps://www.geenongevallen.nl/toolbox/cirkelzaagmachine.html

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.