08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Hoogwater en achtergebleven rommel en misschien erger
Introductie

Vanwege het (recente) hoogwater in onder andere de Maas en de Waal na afgelopen week (week 28 en 29 - 2021), vanwege de heftige regenval in de omliggende landen en Nederland, zijn er een aantal mogelijke risico’s tijdens onze werkzaamheden ontstaan die nader worden toegelicht. De hoogwaterstand heeft het hoogste punt bereikt en is nu, of gaat, weer dalen. Door een droge week, zakken de waterstanden snel en zullen de uiterwaarden weer droog vallen. Het wordt afwachten wat er dan tevoorschijn komt!

Denk hierbij aan:
- takken, bomen (hout) en overig rommel
- kadavers en stoffelijke overschotten
- Rioolwater


Rioolwater uit de streken kan in het water terecht zijn gekomen, Vegetaties zijn niet ingesteld om een week lang onder water te staan. Ook is niet (altijd) bekend of al het vee (op tijd) is binnengehaald. Overige wilden dieren kunnen (massaal) zijn verdronken. Veelal komt daarbij ook de melding van (buitenlandse) autoriteten bij: er moet rekening houden met vermiste personen vanuit België en Duitsland.

Als het water straks is gezakt, neem dan voldoende voorzorgsmaatregelen bij het hervatten van werkzaamheden. Buiten dat we sommige aangetroffen dingen misschien liever niet willen zien, brengen deze een potentieel gevaar met zich mee voor de gezondheid.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Via in aanraking komen met:

 • menselijke en dierlijke ontlasting (fecaliën)
 • stoffelijke overschotten en/of menselijke resten
 • dieren (kadavers)
 • afval (o.a. schimmels)
 • water (ziekmakende micro-organismen in urine)
 • lucht (stofdeeltjes)
 • insecten (teken / vliegen)
 • bloed (open wondjes)

kunnen besmettingen en infecties worden opgelopen. Onder andere door open wondjes.

​​​​​​​

Biologische factoren

De gezondheidseffecten van blootstelling aan biologische factoren kunnen ingedeeld worden in de volgende categorieën:

 • Infectieziekten
 • Allergische effecten
 • Effecten op de geboorte van een baby (aangeboren afwijkingen, vroeg-/doodgeboorte)​​​​​​​

Als gevolg van een infectie kun je bijvoorbeeld hepatitis A (via ontlasting), de ziekte van Weil (via water), de Q-koorts (via lucht) en hepatitis B of HIV (via bloed) oplopen.

Deze gezondheidseffecten kun je oplopen door bijvoorbeeld een slecht afweersysteem. Besmetting via luchtwegen, hygiëne, vervuild water, huid en slijmvliezen, of open wonden.

Maatregelen > Beheerder: Verzamelen en opruimen

De beheerders van de waterweg of de uiterwaarden zullen, in principe zo spoedig mogelijk, de rotzooi gaan verzamelen en opruimen. Echter in de tussenliggende periode is het mogelijk dat er items worden aangetroffen die je normaal niet zult aantreffen (of in die hoeveelheid).


Maatregelen > Wat moet je doen?

Om te voorkomen dat jij aan biologische agentia wordt blootgesteld dienen, in overleg met de uitvoerder, de onderstaande maatregelen te worden getroffen treffen.

 • verwijderen van drijfvuil, afval, kadavers, etc (opruimen en/of reinigen) van het werkvak
 • maaien van gras en snoeien van struiken
 • draag zorg voor veiligheidsborden / symbolen die zich mogelijk op de plaats van de werkzaamheden bevinden
Persoonlijke hygiëne

Om infectie te voorkomen is persoonlijke hygiëne belangrijk zoals:

 • niet eten, drinken of roken op de werkplek. Roken is alleen toegestaan in speciale rookketen
 • bedek open wondjes met een niet vocht-doorlatende pleister
 • draag, afhankelijk van de omgeving en de aard van de werkzaamheden, beschermende werkkleding (lange broek verplicht), veiligheidschoeisel en (vinyl)-werkhandschoenen en vervang deze indien ze zijn verontreinigd
 • was na afloop van de werkzaamheden jouw handen met zeep
Maatregelen > Procedure – Aantreffen stoffelijk overschot en/of kadavers


  Stoffelijk overschot

  Het is niet uit te sluiten dat er stoffelijke overschotten worden aangetroffen van slachtoffers. De volgende procedure dient dan te worden gehanteerd.

  • Bel 112
  • Zet de plaats af
  • Bel gelijk je uitvoerder op
  • Voer zelf geen handelingen uit, blijf op afstand
  • Communicatie via reguliere kanalen, bel je uitvoerder. Communiceer niet zelf met media / omwonenden.


  Pagina-einde
  Kadavers

  Neem bij het aantreffen van een kadaver 

  • Bel gelijk je uitvoerder op
  • Voer zelf geen handelingen uit, blijf op afstand  Wordt zo spoedig mogelijk aangevuld.


  Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.