08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Hygiënisch werken bij installatie waterleidingen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Na de werkzaamheden in de grond maak ik mijn handen en gereedschap altijd schoon.

Introductie

Het is belangrijk om hygiënisch te werken bij het installeren en leggen van waterleidingen. In deze toolbox besteden we aandacht aan de mogelijke risico’s van verontreinigingen in leidingwaterinstallaties.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Verontreiniging in waterleidinginstallaties:

 • virussen                                             
 • bacteriën
 • wormen
 • verontreinigde omgeving (olie, e.d.)

Bovengenoemde bedreigingen kunnen voorkomen in kadavers en uitwerpselen van mensen en dieren.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Onderstaande maatregelen voorkomen dat er vuiligheid en bacteriën in waterleidingen terechtkomen.

 • Gebruik alleen materialen die geschikt zijn voor drinkwater
 • Installeer schoon en netjes
 • Werk volgens de installatievoorschriften
 • Bewaar en vervoer appendages en leidingen droog en schoon
 • Blaas de leidingwaterinstallatie helemaal droog na het afpersen of pers af met olievrije lucht of stikstof
 • Sla buizen, koppelingen e.d vrij van de grond en overdekt op.
 • Voorkom bij opslag en werkzaamheden contact met gronddeeltjes
 • Dek openingen van opgeslagen leidingen en appendages af
 • Verwijder deze afdichtingen pas op de plaats van montage dit geldt ook voor de openingen van nog niet afgemonteerde leidingdelen en appendages

Persoonlijke hygiëne:

Bij werkzaamheden  moeten kleding, handen en handschoenen schoon zijn

 • Na elk toiletgebruik moeten handen worden gewassen
 • Verder mag er nooit aan waterleidingen in combinatie met reparatie en onderhoud aan een riolering worden gewerkt


Tips > Voor meer informatieWat is hier fout ?
Worm
Leidingmateriaal

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.