08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Biologische agentia -vogelSHIT!-
Introductie

Wat betekent ‘biologische agentia’? Dit zijn verschillende micro-organismen, zoals virussen, bacteriën, schimmels of parasieten, die een infectie, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken. 

We kunnen in contact komen met biologische agentia als er gewerkt wordt met dieren of dierlijke producten, in de gezondheidszorg, bij schoonmaken en als er contact mogelijk is met afval en bodem.

Deze toolbox gaat expliciet over contact met vogelpoep oftewel VOGELSHIT.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Hoe kun je blootgesteld in ons werk blootgesteld worden aan vogelpoep?

 1. aanraken: direct contact met uitwerpselen
 2. inhaleren (inademen): opdrogen van vogelpoep, als stof inademen of bij het met hoge druk reinigen en via aersosolen (stofdeeltje of druppel) inademen

Wat zijn de symptomen:

 1. Lichte verkoudheid
 2. Griepverschijnselen (buikpijn, hoofdpijn, diarree, koorts, misselijk, braken)
 3. Ernstige longontsteking
 4. Leverproblemen 
 5. Ontstekingen aan de hartspier
Maatregelen > Wat kunnen we doen?

Als er vogelpoep aanwezig is, moet voordat verder gewerkt wordt een object worden schoongemaakt. De volgende persoonlijke beschermingsmiddelen en aanvullende maatregelen zijn dan verplicht:

 • Dragen wegwerpoverall type 5/6 (bijvoorbeeld merk: tyvek)
 • Handschoenen (cat. 3: bijvoorbeeld nitrilrubber)
 • Laarzen
 • Snuitje minimaal P3 
 • Decontaminatie na de werkzaamheden, met andere woorden:
  • Afspoelen laarzen en handschoenen
  • Desinfectie handen en zo nodig gelaat (desinfectiemiddel ter beschikking stellen door werkgever)
  • Direct weggooien wegwerpoverall en snuitje
Discussie > Ga in gesprek met elkaar

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit probleem in jouw werkomgeving?
 2. Neem je al volgende beheersmaatregelen?Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.