08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Obciążenie fizyczne (podnoszenie)
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 1. Zawsze proszę kolegę o pomoc, jeśli muszę podnosić ciężkie przedmioty.
 2. W fazie projektowania i przygotowania prac wiele można poprawić, aby zapobiec podnoszenia ciężarów podczas wykonywania prac
Wprowadzenie

W budownictwie często mamy do czynienia z ciężką pracą. Nadal zdarza się, że pracownicy muszą podnosić, przenosić, popychać lub ciągnąć za dużo i (zbyt) ciężkich przedmiotów. Fizyczne przeciążenie spowodowane podnoszeniem ciężarów i ich przenoszeniem powoduje fizyczne dolegliwości i bóle ciała (szyi, ramion, rąk i pleców). Niemal połowa absencji w budownictwie jest wynikiem tych skarg.

Ryzyko > Co może się zdarzyć?

Na wskutek:

 • Podnoszenia;
 • Pochylania się;
 • Pchania; lub
 • Ciągnięcia w nieprawidłowy sposób.

Może dojść do szkodzenia ciała lub kontuzji.

Środki > Co należy zrobić?

Środki zapobiegające przeciążeniu:

W fazie projektowania:

 • Podczas projektowania budynku należy zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania podnoszeniu ciężarów;
 • Upewnij się, że praca jest dobrze przygotowana, a planowanie jest solidne, aby uniknąć dodatkowego transportu i podnoszenia;
 • Podczas projektowania wybieraj lekkie materiały.

Podczas wykonywania prac:

 • Staraj się w jak największym stopniu unikać ręcznego podnoszenia;
 • Nie zginaj się i nie podnoś przedmiotów, jeśli to nie jest konieczne. Przy podnoszeniu używaj sprzętu pomocniczego;
 • Nie podnoś ciężarów o dużej wadze. Poproś kolegów o pomoc przy podnoszeniu ciężkich i dużych przedmiotów;
 • Trzymaj ciężar jak najbliżej ciała;
 • Unikaj konieczności sięgania zbyt daleko;
 • Nie umieszczaj ciężkich materiałów i narzędzi na ziemi, ale na poziomie roboczym (jeśli to możliwe);
 • Nie podnoś czegoś z pochylonymi plecami. Stań bezpośrednio przed ciężarem i pozwól stopom wykonywać skręty;
 • Podnoś spokojnie, plecy trzymaj tak prosto, jak to tylko możliwe;
 • Do transportu materiałów budowlanych używaj sprzętu do transportu pionowego;
 • Do przenoszenia materiałów budowlanych używaj sprzętu do transportu poziomego;
 • Korzystaj ze sprzętu maszynowego;
 • Wykonuj na przemian prace lekkie i ciężkie;

Obok podnoszenia istnieją inne aspekty stanowiące fizyczne obciążenie:

 • Nieprawidłowa postawa ciała podczas wykonywania prac;
 • Popychanie i ciągnięcie ciężarów;
 • Drgania i wstrząsy;
 • Chłód i wilgotność;
 • Wykonywanie monotonnej pracy przez długi czas.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.