08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Asbest herkennen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Asbest is moeilijk te herkennen.
 2. Wat moet je doen als je vermoedt dat je asbest aantreft tijdens je werkzaamheden.
Introductie

Asbest (betekent letterlijk ‘onverwoestbaar’) is een natuurlijk silicaat materiaal (steen) dat op een aantal plaatsen in de wereld voorkomt. Het is vezelachtig en beschikt over een aantal bijzondere eigenschappen.

 • Bestand tegen hoge temperaturen en temperatuurschommelingen
 • Slijtvast
 • Trekvast
 • Bestand tegen zuren en logen, micro organismen
 • Isolerend
 • Elektrisch niet geleidend
 • Duurzaam Makkelijk te verwerken

Asbest, al dan niet gemengd, is in zeer veel producten toegepast: vloerzeil, harde kunststofvloertegels, golfplaat, leiplaatjes, board, asbetcementplaten, -buizen, -kokers, koord, pakkingen, spuitasbest, rem- en frictiemateriaal, kerstversiering, deurklinken, lashandschoenen etc.

Tegenwoordig mag er geen asbest meer worden toegepast omdat asbest een bewezen kankerverwekkende stof is. Asbest wordt nog veel in gebouwen of objecten die voor 1994 gebouwd zijn gevonden omdat asbest pas vanaf 1994 is verboden. Het is dus van belang dat je weet hoe je asbest kan herkennen zodat je blootstelling aan asbestvezels kan voorkomen.

Asbest is in meer dan 3.500 producten verwerkt waarvan deze de bekendste zijn:

Regenafvoer
Martinit rioolbuizen.
Rookgas afvoer
Tegelvloer
Dakleer
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wanneer je asbestvezels inademt kun je vervelende ziektes oplopen die vaak pas na lange tijd ontstaan (<10-30 jaar). Het is dus van belang dat je weet hoe je asbest kunt herkennen zodat je de blootstelling aan asbestvezels zo klein mogelijk houdt. Over het algemeen komt er alleen asbest vrij als het product verwerkt of bewerkt wordt.

Asbest kan via de volgende manieren ons lichaam binnendringen:

 • Via de huid
 • Via het spijsverteringsstelsel en
 • Via het ademhalingsstelsel

Asbest kan tegen water, zuur en chemicaliën en is smaak- en reukloos.

Asbestvezels kunnen in je ademhalingsstelsel terechtkomen en longziekten veroorzaken. Hier een overzicht van een aantal ziekten:

 • Pleurale plaques (verdikking borst- en longvlies, bemoeilijkt ademhalen)
 • Asbestose of stoflongen (beschadiging longen, vermindering opname zuurstof, kans op hartklachten door verminderde longfunctie)
 • Mesothelioom (kanker aan de vliezen in de borstholte) (veroorzaakt door naaldvormige vezels)
 • Asbest gerelateerde longkanker (tumoren in de longen)

Niet- hechtgebonden respirabele vezels (kleine vezels) geven het meeste risico. Als je asbest tegenkomt, stop direct je werkzaamheden en meld dit aan je leidinggevende.

Wit ( Chrysotiel )
Bruin (Amosiet)