08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Rozpoznawanie azbestu
Dyskusja > Omów to z kolegami!
 1. Azbest jest trudny do wykrycia.
 2. Jak postępować w przypadku podejrzenia wykrycia azbestu podczas pracy.
Wprowadzenie

Azbest (co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „niezniszczalny”) jest naturalnym materiałem krzemianowym (kamieniem) występującym w wielu miejscach na całym świecie. Jest włóknisty i posiada szereg szczególnych właściwości.

 • Odporność na wysokie temperatury i wahania temperatury
 • Odporność na zużycie
 • Wytrzymałość na rozciąganie
 • Odporność na działania kwasów i zasad oraz mikroorganizmów
 • Właściwości izolacyjne
 • Nie przewodzi prądu elektrycznego
 • Trwałość Łatwość w obróbce

Azbest, zmieszany lub niezmieszany, był używany w bardzo wielu produktach: brezentach podłogowych, twardych plastikowych płytkach podłogowych, arkuszach falistych, arkuszach łupkowych, płytach, arkuszach cementu popiołowego, rurach, kanałach, sznurach, uszczelkach, azbeście w sprayu, materiałach hamulcowych i ciernych, dekoracjach świątecznych, klamkach do drzwi, rękawicach spawalniczych itp.

Obecnie nie należy stosować azbestu, ponieważ jest on potwierdzoną substancją rakotwórczą. Azbest jest nadal powszechnie spotykany w budynkach lub obiektach zbudowanych przed 1994 rokiem, ponieważ dopiero w 1994 roku wprowadzono zakaz jego stosowania. Dlatego tak ważna jest umiejętność rozpoznawania azbestu, aby zapobiec narażeniu na działanie jego włókien.

Azbest znajduje się w ponad 3500 produktach, z których te są najbardziej znane:

Kanały burzowe
Rury kanalizacyjne Martinit
Wyloty gazów spalinowych
Płytki podłogowe
Papa na pokrycia dachowe
Ryzyko > Co może się wydarzyć?

Wdychanie azbestu może prowadzić do powstania poważnych chorób, które często rozwijają się przez długi czas (<10-30 lat). Dlatego ważna jest wiedza o tym, jak rozpoznać azbest, aby zminimalizować stopień narażenia na jego działanie. Ogólnie rzecz biorąc, azbest jest uwalniany tylko wtedy, gdy produkt jest przetwarzany lub przenoszony.

Azbest może przedostać się do naszego organizmu na następujące sposoby:

 • Przez skórę
 • Przez układ trawienny i
 • Przez układ oddechowy

Azbest jest odporny na działanie wody, kwasów i chemikaliów, nie ma też smaku ani zapachu.

Włókna azbestu mogą przedostawać się do układu oddechowego i powodować choroby płuc. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich:

 • Zgrubienie opłucnej (zgrubienie klatki piersiowej i błon śluzowych płuc, utrudniające oddychanie)
 • Azbestoza lub pylica płuc (uszkodzenie płuc, ograniczenie wchłaniania tlenu, ryzyko chorób serca z powodu zmniejszonej czynności płuc)
 • Międzybłoniak (rak błon w jamie klatki piersiowej) (powodowany przez włókna w kształcie igieł)
 • Rak płuc spowodowany azbestem (rak płuc)

Niezwiązane włókna oddechowe (małe włókna) stanowią największe zagrożenie. W przypadku kontaktu z azbestem należy natychmiast przerwać pracę i zgłosić ten fakt przełożonemu.

Biały (chryzotyl)
Brązowy (amozyt)