08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Asbest herkennen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  1. Asbest is moeilijk te herkennen.
  2. Wat moet je doen als je vermoedt dat je asbest aantreft tijdens je werkzaamheden.
Introductie

Asbest is een vezel die in andere materialen zijn verwerkt in een groot aantal producten. Het materiaal werd vaak gebruikt omdat het goedkoop was en over goede eigenschappen beschikt, zoals:

  • Brandwerend
  • Schimmelwerend
  • Verrot niet

Tegenwoordig mag er volgens de wet geen asbest meer worden toegepast. Het komt jammer genoeg nog vaak voor dat men asbest vindt in gebouwen of objecten die voor 1994 gebouwd zijn. Het is dus van belang dat je weet hoe je asbest kan herkennen zodat je de blootstelling aan asbestvezels zo klein mogelijk houdt.

Asbest is in ongeveer 3000 producten verwerkt waarvan deze de bekendste zijn:

Regenafvoer
Martinit rioolbuizen.
Rookgas afvoer
Tegelvloer
Dakleer
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wanneer je asbestvezels inademt kun je vervelende ziektes oplopen die vaak pas na 30 jaar ontstaan. Het is dus van belang dat je weet hoe je asbest kunt herkennen zodat je de blootstelling aan asbestvezels zo klein mogelijk houdt. Er komt alleen asbest vrij als het product verwerkt of bewerkt wordt.

  • het niet herkennen van asbest
  • daardoor in aanraking met asbest komt
  • oplopen van ziektes, zoals asbestose (stoflongen), longkanker en pleurale plaques (verdikkingen van het borstvlies)

Als je asbest tegenkomt, stop direct je werkzaamheden en meld dit aan je leidinggevende.

Wit ( Chrysotiel )
Bruin (Amosiet)
Blauw (Crocidoliet)