08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Basis training diisocyanaten
Basis training diisocyanaten

Hieronder vind je de training:

 1. Het is een power-point presentatie met een voice-over
 2. Druk op start en de basis training diisocyanaten start
 3. Maak na afloop samen de tetsvragen (zie volgend hoofdstuk)
 4. Registreer deze training als toolbox vermeld alle deelnemers, voeg de toolbox als bestand toe
 5. Ga aan de slag met jullie producten en train samen de 'veilige werkwijze' die hoort bij jullie producten 
Testvragen

Hieronder vind je de testvragen:

 • Het is een power-point presentatie met een voice-over
 • Druk op start en de testvragen kunnen gemaakt worden
 • Vergeet deze toolbox niet te registreren en vermeld alle deelnemers, voeg de toolbox als bestand toe
 • Ga aan de slag met jullie producten en train samen de 'veilige werkwijze' die hoort bij jullie producten 
Naslagwerk -Aanleiding-

Iedereen die beroepsmatig met diisocyanaten werkt moet vanaf 24 augustus 2023 een opleiding over de veiligheid en de effecten op de gezondheid hebben gevolgd.

Uitzonderingen: als je alleen met uitgehard product werkt hoef je de training niet te volgen, producten die minder dan 0,1% diisocyanaten bevatten


 • De opleiding moet iedere vijf jaar herhaald worden en de gebruiker moet kunnen aantonen dat hij deze opleiding succesvol afgerond heeft. 
 • De werkgever moet registreren wie de training heeft gevolgd
 • De opleiding moet gegeven worden door iemand met voldoende kennis van arbo (en bij voorkeur ook van werken met diisocyanaten)
Wat zijn diisocyanten
Diisocyanaten zijn chemische stoffen. Diisocyanaten worden gemengd met andere chemicaliën. Als chemicaliën gaan reageren veranderen ze van structuur. Als deze reactie heeft plaatsgevonden spreken we van polyurethaan. Op dat moment zijn de diisocyanaten weg gereageerd. Ze worden gebruikt bij de vervaardiging van flexibele en harde schuimen, vezels, coatings zoals verven en vernissen, en elastomeren. Oftewel deze zijn ontwikkeld voor een breed scala aan toepassingen zoals de bescherming van cement, hout, glasvezel, staal en aluminium. 
Voordelen polyutethaan (PU): comfortabel, isolerend, weerbestendig, klevend, beschermend, duurzaam, flexibel, licht.
Risico's > Wat kan er gebeuren? -in het kort-
 • Irritatie van de longen, slijmvliezen van de ogen en het maagdarmkanaal
 • benauwdheid, longklachten, ontwikkeling COPD
 • Ontwikkelen van astma en andere allergieën (eczeem)

Diisocyanaten zijn sensibiliserende stoffen, ook wel allergenen genoemd.

Dit zijn stoffen die een overgevoeligheidsreactie oftewel een allergie kunnen veroorzaken.

Dit kun je krijgen als je:

Niet-uitgeharde producten op je huid/ogen krijgt
Niet-uitgeharde producten inademt
Niet-uitgeharde producten inslikt

Een allergie kun je opbouwen, als je eenmaal allergisch bent, krijg je last bij iedere blootstelling, zelfs als het maar om kleine hoeveelheden gaat.


KORTOM Volg de juiste werkwijze op en bescherm jezelf!

GHS 07: irriterend, sensibiliserend, schadelijk
GHS 08: lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Maatregelen > Wat moet je doen?

Kijk eerst altijd of er een alternatief product zonder diisocyanaten toegepast kan worden,

Zorg voor:

Goede ventilatie

of

Goede afzuiging


Controleer of er voldoende ventilatie
Controleer of de afzuiging is ingeschakeld 

PBM
Controleer altijd rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad (VIB) welke PBM je moet dragen.


 • Overalls of beschermende kleding
 • Oogbescherming: gelaatscherm of veiligheidsbril
 • Handschoenen: nitril of neopreen
 • Gesloten laarzen of veiligheidsschoenen
 • Geschikte adembescherming

Hygiëne op de werkplek

 • Niet roken, eten en drinken op de werkplek
 • Was uw handen na het werk en voor het eten, drink of roken
 • Gebruik geen oplosmiddelen om uw huid te reinigen
 • Gebruik zo nodig handcrème
 • Kleed je om na het werk

Omgeving


 • Omstanders (medewerkers die in dezelfde ruimte of omgeving werkzaamheden uitvoeren) kunnen ook besmet raken
 • Omstanders moeten de risico’s dus ook kennen
 • Bescherm je omgeving
 • Omstanders of de omgeving ook informeren over de risico’s van diisocyanaten (dit kun je doen bij een dagstart)
 • En de te nemen maatregelen


Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Risico's zijn afhankelijk van de toepassing
 2. Risico's zijn afhankelijk van het moment
 3. Weet je de veilige werkwijze van het product die je toepast?
 4. Weet je de te nemen noodmaatregelen?


Tips > Voor meer informatie
 • Lees de veiligheidsvoorschriften
 • Lees de VIB
 • Lees de werkinstructie
 • Draag de juiste PBM
 • Meer informatie over het (veilig) werken met producten/ preparaten die diisocyanaten (kunnen) bevatten en specifieke trainingen is te vinden op; https://www.safeusediisocyanates.eu/
 • Op deze site zijn naast een uitgebreide FAQ ook verschillende instructie posters te vinden, die betrekking hebben op het veilig werken met diisocyanaten. De posters zijn ook te vinden via deze link;
 • https://www.safeusediisocyanates.eu/images/ Posters/Poster_NL.pdf

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.