08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Kwartsstof
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Alle machines op dit project hebben een afzuiging en/of watertoevoer die de verspreiding van (kwarts)stof voorkomen.
 • Ik vind afzuiging aan de machines in de buitenlucht overdreven.
Introductie

Kwarts zit in zand en in natuurlijke gesteenten, dus in veel bouwmaterialen. Als meer dan 1,5% van het
materiaal uit kwarts bestaat, spreek je van kwartshoudend materiaal.

Voorbeelden van materialen met een hoog kwartsgehalte zijn:

 • zandsteen (50-90%)
 • kalkzandsteen (30-83%)
 • cellenbeton (12-44%)
 • betonsteen (23-40%)

Dit zijn materialen waar veel mee gewerkt wordt. Kwarts in vaste vorm is niet gevaarlijk.

Bij het bewerken van veel gebruikte kwartshoudende bouwmaterialen ontstaat stof bijvoorbeeld bij:

 • Gaten boren ten behoeve van stellen van kozijnen en profielen aanbrengen voor isolatie en leidingen etc.
 • Frezen van leidingsleuven met de muurfrees
 • Uitslijpen van voegen
 • Slijpen van wand en vloertegels
 • Doorslijpen van stoepbanden en dakpannen
 • Boren en zagen in beton
 • Schuren van vloeren
 • Slopen van gebouwen
 • Aanmaken van mortels, storten en mengen
 • Schoonmaken: vegen, borstelen, blazen met perslucht
Niet zo
Maar zo
Maar zo
Risico's > Wat kan er gebeuren?

• Longfibrose (stoflongen)
• Longontsteking
• Longkanker

Maatregelen > Wat moet je doen?

Voor onze bouwplaatsmedewerkers

 • Gebruik uitsluitend (hand)gereedschap met afzuiging en/of watertoevoer die de verspreiding van (kwarts)stof voorkomen
 • Ontbreken er hulpstukken dit direct melden bij de uitvoerder en bespreken hoe en wanneer de werkzaamheden dan uitgevoerd kunnen worden zonder gevaar voor de gezondheid
 • Haal de hulpstukken voor de stofbestrijding niet van je gereedschap af, ook al werkt het misschien wat lastiger
 • Draag altijd adembescherming met P3-filter ook als je watertoevoer als stofbeperking gebruikt! (stofdeeltjes in de waternevel)
 • Draag altijd werkhandschoenen
 • Draag altijd een wegwerpoverall (cat. 3 type 5/6)
 • Zorg voor voldoende ventilatie en een schone werkvloer
 • Werk zoveel mogelijk boven de wind
 • Schoonhouden van de werkplek door stofzuigen (niet vegen)
 • Was je handen voordat je gaat eten
 • Douche na werkzaamheden
 • Zorg voor voldoende drinkwater op locatie

Voor onze werkvoorbereider/inkoop en uitvoerder

 • Kies zoveel mogelijk materiaal zonder kwarts
 • Kies zoveel mogelijk materiaal op maat
 • Kies voor minder schadelijke werkmethodes
 • Voorzie handgereedschappen met hulpstukken
 • Rouleer werknemers om de blootstelling zo kort mogelijk te houden