08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Opslag gevaarlijke stoffen
Introductie

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

  1. Wat overdreven zeg! Bij mij thuis staan gevaarlijke stoffen gewoon in de schuur
  2. Ik volg de informatie uit TOXIC