08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Vervoer gevaarlijke stoffen in bedrijfswagens
Introductie

Er is nog veel onduidelijk over het juist omgaan met gevaarlijke stoffen.

Onderdeel hiervan is het op een juiste manier vervoeren van gevaarlijke stoffen in je bedrijfswagen.

  • Middels deze toolbox willen we wat duidelijkheid scheppen voor ieders situatie.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij een aanrijding of noodstop kan bijvoorbeeld een losse gasfles door de ruimte vliegen, hetzelfde geldt voor andere losse objecten in de laadruimte zoals handgereedschap. Hierdoor kan de gasfles, jerrycan of andere verpakking van een gevaarlijke stof beschadigd raken en gaan lekken. Vonken of het op elkaar inwerken van verschillende stoffen kan het begin zijn van een brand of explosie. Anderzijds kunnen dampen van bepaalde stoffen voor bedwelming zorgen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Het is onder voorwaarden toegestaan om een kleine hoeveelheid gevaarlijke stoffen in een bedrijfswagen te vervoeren. Denk hierbij aan Aspen brandstoffen, jerrycan met Diesel, smeermiddelen, gasflessen, oplosmiddelen, spuitbussen etc. In de basis dien je deze gevaarlijke stoffen altijd in gesloten verpakkingen en goed vastgezet te vervoeren. Schroef bij een gasfles altijd de drukregelaar los en plaats een afdichtingsdop.


Ga als team aan de slag en kijk wat je allemaal minimaal nodig hebt om je dagelijkse werkzaamheden uit te kunnen voeren, ga hierover in gesprek en bekijk wat echt noodzakelijk is in je bus en wat evt op een projectlocatie of steunpunt als minimale voorraad aanwezig kan zijn.


Kijk bij elkaar in de bus en leer van elkaar hoe je deze gevaarlijke stoffen veilige vervoerd.

Indien nodig aangeven wat er nodig is om deze gevaarlijke stoffen veilig te vervoeren, bijvoorbeeld lekbakken of specifieke beugels om zaken veilig te kunnen vervoeren.


Wanneer de inventarisatie gereed is en je een duidelijk gezamenlijk beeld hebt ga je het vervoersdocument invullen, dit kan digitaal of op papier.

Het vervoersdocument is er om uit te kunnen rekenen of dat wat je wilt vervoeren ook binnen de voorwaarden past. Het vervoersdocument werkt met een puntentelling die in totaal onder de 1000 punten moet blijven en per afzonderlijke stof onder de 300 punten moet blijven. Het doel is om zo minimaal mogelijk in je bus te hebben, dus niet naar de 1000 punten toe werken.


Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik vervoer helemaal geen gevaarlijke stoffen.
Tips > Voor meer informatie

Voor meer info over een specifieke gevaarlijke stof, kun je deze opzoeken in de TOXIC app.

Hier kun je op productnaam/-code, CAS-nummer of UN-nummer een stof opzoeken.

Tips > Voor meer informatie

Bekijk ook de toolboxen; 

Home » Toolbox » 06 Gevaarlijke stoffen - Organisme » Opslag gevaarlijke stoffen 

Home » Toolbox » 06 Gevaarlijke stoffen - Organisme » Veilig vervoer gascilinders

Home » Toolbox » 06 Gevaarlijke stoffen - Organisme » Vervoer accu's in bedrijfswagens

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.