08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Vrijgraven leiding met Asbest coating
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de veiligheid rondom het vrijgraven van een leiding met een asbest coating.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij het onzorgvuldig vrijgraven van de leiding kan deze beschadigen en als gevolg daarvan kan er mogelijk asbest vrijkomen.

Asbest vezels kunnen via inademing diep in de longen terecht komen. Dit kan leiden tot:

 • asbestose (stoflongen)
 • longkanker (roken in combinatie met blootstelling aan asbest verhoogt de kans op longkanker)
 • mesothelioom (kanker van het long- of buikvlies)
 • pleurale plaques (verdikking van het borstvlies)

De coating van de RRP leiding bevat mogelijk asbest. Bij beschadiging van de coating kan dit vrijkomen. Voorkom dus ten allen tijde dat de coating beschadigd wordt!

Zolang de coating in tact blijft is het risico op inademen van asbestvezels nihil.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Je moet in ieder geval:

 • Zorgvuldig graven, voorkom dat de leiding geraakt wordt bij machinaal ontgraven
 • Eenmaal bijna op diepte eerst handmatig voorsteken -> daarna pas weer machinaal afgraven
 • Beschadig in geen geval de RRP leiding

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Veiligheidslaarzen
 • Veiligheidshelm
 • Standaard RWS- werkkleding

Voor deze werkwijze, is het dragen van specifieke PBM (een wegwerp- overall en een P3 filter) niet nodig.

Verder:

 • Volg het werkplan mbt het vrijgraven van de leiding. Hierin worden worden de overige maatregelen met betrekking tot het veilig ontgraven behandeld, zoals maximaal talud, opstelling kraan etc.
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Kende jij de risico's van werken met asbest verdacht materiaal?
 2. Weet jij hoe je de werkzaamheden uit moet voeren?
Tips > Voor meer informatie

Wil je meer weten over het veilig werken in putten en sleuven, lees dan de toolbox 'Veilig werken in putten en sleuven'.

https://www.geenongevallen.nl/toolbox/specifieke-werkzaamheden/veilig-werken-in-putten-en-sleuven-uitvoering

Meer weten over voorkomen van graafschade, lees dan de toolbox 'Voorkom graafschade'.

https://www.geenongevallen.nl/toolbox/specifieke-werkzaamheden/Voorkom-graafschadeScan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.