08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Werken met epoxy’s
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik heb ervaring met het werken met epoxy's
 • Ik ben op de hoogte van de risico's van het werken met epoxy's
 • Ik krijg altijd instructie van mijn leidinggevende
 • Op dit project zijn de juiste PBM's beschikbaar
Introductie

Bij Heijmans werken we regelmatig met epoxy’s. Epoxy's is een verzamelnaam voor een bepaalde groep stoffen. Epoxy's zijn verwerkt in onder meer: verf, coatings, primers en lijm.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Uit onderzoek blijkt dat mensen een epoxy allergie kunnen ontwikkelen. Dit kan een huid- of luchtweg allergie zijn. Heb je eenmaal een allergie, dan reageer je steeds heftiger als je in aanraking komt met een epoxy.

Werk je met een epoxy? Dan kun je last krijgen van de volgende zaken:

 • Huidirritatie
 • Jeuk
 • Rode huiduitslag
 • Pijn
 • Opgezwollen lichaamsdelen
 • Irritatie van ogen en luchtwegen
 • Schade aan het zenuwstelsel
Wat is hier niet goed?
Bijtende en irriterende stof
Wat is hier is juist erg goed?
Maatregelen > Wat moet je doen?

Vermijd zoveel mogelijk direct contact met de huid:

 • Draag beschermende kleding
 • Draag de juiste handschoenen en vervang deze iedere dag
 • Draag altijd lange mouwen
 • Draag een veiligheidsbril
 • Werkplek: leg een zeil op de vloer en zet het terrein af met lint
 • Zorg voor ventilatie
 • Maak niet meer aan dan nodig
 • Vermijd spetters en spatten bij het aanbrengen maar ook bij het aanmaken van een epoxy
 • Was voor het eten, drinken en roken altijd je handen

  Heijmans heeft voor het werken met epoxy’s speciale handschoenen. Dat zijn handschoenen van Nitril of Butyl rubber en die zijn chemisch bestand tegen epoxy’s.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.