08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Storm en wind
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ik wacht niet op het sein van mijn leidinggevende om het werk te stoppen bij zware storm

Ik ga het gesprek aan met mijn collega's over de actuele weersberichten

Introductie

In Nederland hebben we, zeker in de herfst en winterperiode vaak te maken met harde wind.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • wegvliegende en/of voorwerpen of materialen 
 • verschuivende, wegwaaiende steigerplanken / vloerplaten
 • omvallende of wegrollende voorwerpen
 • beheersbaarheid van de last tijdens kraanwerkzaamheden
 • omvallen van de kraan ; verhoogd gevaar bij het werken op hoogte
 • instorten van onvoldoende verankerde of geschoorde steigers
 • onderspoeling van steigers, bouw –en/of personengoederenliften, trappentorens etc.
 • vrachtauto's die van de weg raken en in het werkvak komen
Maatregelen > Wat moet je doen?

In onderstaande tabel/matrix is weergegeven welke maatregelen je dient te nemen. Deze tabel is een richtlijn. Kijk altijd op je eigen locatie of je eerder actie dient te ondernemen!

 • De machinist is verantwoordelijk voor het veilig bedienen van de machine en de veiligheid van de mensen die in de nabijheid werken;
 • De uitvoerder is verantwoordelijk voor de veiligheid op de bouwplaats. Denk hierbij aan:
  • organiseren van tijdig overleg om de juiste beslissing te nemen
  • opgeruimde en veilige bouwplaats
 • Iedereen is verplicht om de actuele weersberichten in de gaten te houden en onderstaande maatregelen te nemen

Alle hei- en funderingsmachines van Heijmans zijn uitgerust met een windmeter. Gebruik deze informatie bij het nemen van beslissingen..