08 Gezondheids- en werkplekaspecten
 >  Co robić podczas burzy
Dyskusja > Omów to z kolegami!
 • Szukam schronienia przed zbliżającą się burzą. Nie czekam, aż rozpęta się w miejscu, w którym pracuję.
 • Wiem, gdzie mogę się bezpiecznie schronić w przypadku zbliżającej się burzy.
Wprowadzenie

Nie można lekceważyć niebezpieczeństwa jakie niosą ze sobą burze. Średnio w Holandii mamy do czynienia z 25 burzowymi dniami rocznie. Świadomość zagrożeń związanych z wyładowaniami atmosferycznymi jest niezwykle ważna.

Podczas wykonywania pracy ważne jest, aby zachować czujność w razie burzy, zarówno podczas pracy w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. Nigdy nie można dokładnie określić miejsca i czasu uderzenia pioruna.

Zważywszy na zmiany klimatyczne i rosnącą liczbę burz, wcześniejsze przygotowanie bezpiecznego schronienia nie jest zbędną czynnością. Można to uwzględnić podczas tworzenia organizacji zakładowej służby ratowniczej (BHV) na placu budowy. Należy przy tym również wziąć pod uwagę możliwe szkody spowodowane uderzeniem pioruna i przewidzieć odpowiednie sposoby reagowania

Do określania odległości między Tobą a miejscem uderzenia pioruna zwykle stosuje się „zasadę 10 sekund”. Dźwięk przemieszcza się wolniej niż światło, więc różnica czasu między błyskawicą a grzmotem może pomóc nam oszacować odległość burzy. Liczba zliczonych sekund między błyskawicą a grzmotem podzielona przez trzy daje przybliżoną odległość w kilometrach.

Jeśli w ciągu dziesięciu sekund usłyszysz grzmot, powinieneś przerwać pracę.

Ryzyko > Co może się wydarzyć?
 • Uderzenie przez piorun
 • Wyładowania atmosferyczne mogą zakłócić pracę urządzeń elektrycznych lub poważnie je uszkodzić
 • W (hałaśliwych) środowiskach pracy często nie słychać lub nie widać piorunów na czas
 • Środki ochrony słuchu chronią przed hałasem o niskiej częstotliwości. Grzmot charakteryzuje się taką samą niską częstotliwością i dlatego jest przez nie tłumiony.
Środki > Co należy zrobić?

Co powinieneś zrobić:

 • Gdy zbliża się burza, natychmiast przerwij pracę i poszukaj bezpiecznego schronienia
 • Opuść stanowisko pracy w otwartym terenie
 • Udaj się w bezpieczne miejsce
 • Schroń się w kontenerze lub w budynku
 • Zostań w samochodzie (zamknij drzwi i okna)
 • Metalowa kabina jest bezpiecznym schronieniem (drzwi i okna powinny być zamknięte)
 • Opuść stanowiska pracy na wysokości (rusztowania, pokłady i boksy naścienne)
 • Nie stójcie w grupie, tylko rozejdźcie się
 • Nie stój przed otwartym oknem
 • Ustal z pracownikami pracującymi w hałaśliwych warunkach, że otrzymają ostrzeżenie od swoich kolegów
 • Uzgodnij, kiedy należy zareagować na burzę z piorunami: kiedy podjąć działania.

Bezpieczne miejsca to:

 • Samochód lub kabina
 • Budynki
 • Kontener

Narzędzia:

 • Przerwij prace z użyciem dźwigu/podnośnika
 • W miarę możliwości odsuń wysięgniki i maszty od żurawi i platform do palowania
 • Upewnij się, że znajdujesz się z dala od ogrodzeń, dźwigów budowlanych, rusztowań, słupów oświetleniowych i innych metalowych obiektów
 • Przerwij pracę przy metalowych elementach przewodzących prąd (rury gazowe, elektryczne, wodociągowe i grzewcze, kanały wentylacyjne itp.); Trzymaj się też od nich z dala

Maszyny:

 • Maszyny podłączonej do instalacji, która jest dodatkowo uziemiona (ścianka oporowa, kołek uziemiający), nie trzeba odłączać w przypadku zbliżającej się burzy. Maszyna posiadająca jedynie połączenie zwrotne za pośrednictwem urządzenia zabezpieczającego przed zwarciem musi zostać odłączona w obliczu zbliżającej się burzy, ale tylko wtedy, gdy można to zrobić bezpiecznie. Jeśli burza jest już blisko, pozostaw maszynę na miejscu. Chodzi o zachowanie własnego bezpieczeństwa. Po odłączeniu maszyny powinna ona również znajdować się poza zasięgiem upadku.

Czego nie robić:

Jeśli nie masz wystarczająco dużo czasu, aby dotrzeć do bezpiecznego miejsca, postępuj w następujący sposób:

 • Nie stawaj pod samotnym drzewem
 • Nie chowaj się pod metalowym masztem
 • Nigdy nie stawaj w pobliżu dużych metalowych urządzeń
 • Nie kładź się
 • Przykucnij jak najniżej
 • Obejmij kolana ramionami
 • Opuść głowę w dół
 • Trzymając stopy razem zmniejszasz ryzyko przepływu prądu przez ciało
 • Nie używaj telefonu komórkowego.
Rada > Więcej informacji

Odległość burzy można oszacować za pomocą poniższej zasady:

Burze przemieszczają się szybko; odległości można oszacować za pomocą prostej zasady

1 kilometr na 3 sekundy między błyskawicą a grzmotem!