09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  ŚOI chroniące przed niebezpiecznymi substancjami
Dyskusja > Do omówienia z pracownikami
 • Nigdy nie wiem, jakiego rodzaju ochronę dróg oddechowych muszę nosić, gdy mam do czynienia z niebezpiecznymi substancjami, oparami lub gazami.
 • Uważam, że noszenie maski jest nie tylko uciążliwe, ale wiąże się również z różnymi zagrożeniami.
Wprowadzenie

Podczas szkolenia zajmiemy się ochroną układu oddechowego przed pyłem, oparami i aerozolami. Zawsze, na ile to możliwe, staramy się zapewnić wszystkim bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy. Niestety nie zawsze to się udaje i zmusza nas do stosowania środków ochrony indywidualnej, np. środków ochrony układu oddechowego.

W karcie charakterystyki substancji w sekcji 8 znajdują się informacje, jakiego rodzaju ochronę układu oddechowego należy zastosować. Informacje te zawiera również instrukcja stanowiska pracy. Oba te dokumenty znajdują się w sekcji TOXIC (patrz kafelek Toxic w aplikacji GO!).

Ryzyko > Co może się wydarzyć?

Kiedy pracownik pracuje z niebezpiecznymi substancjami, istnieją trzy rodzaje zagrożeń, na które narażony jest przez układ oddechowy:

 • Wdychanie pyłu.
 • Wdychanie par.
 • Wdychanie aerozoli.
Środki > Co należy zrobić?

Wybór maski zależy od żądanego poziomu ochrony i indywidualnych preferencji. Dostępne są następujące maski. Maski o najwyższym stopniu ochrony, wymieniamy jako ostatnie:

 1. Maseczka zakrywająca nos i usta
 2. Półmaska i maska pełnotwarzowa
 3. Urządzenie nawiewowe
 4. Nagłowie z zasilaniem zewnętrznym (overflow)
 5. Wężowy aparat oddechowy świeżego powietrza (częściowo izolujący od powietrza z otoczenia)
 6. Aparat z doprowadzeniem sprężonego powietrza (izolujący od powietrza z otoczenia)

Rozróżniamy środki ochrony układu oddechowego nieizolujące od powietrza z otoczenia i izolujące od powietrza z otoczenia. Oznacza to:

 • Nieizolujące: powietrze pochodzi z otoczenia i podlega oczyszczeniu przy pomocy filtra.
 • Izolujące: niektórych szkodliwych gazów i par nie da się odfiltrować. W takich przypadkach należy zastosować środek ochrony, który doprowadza czyste powietrze spoza otoczenia (odizolowanego źródła).
Maseczka zakrywająca nos i usta
Półmaska i maska pełnotwarzowa
Nagłowie i zestaw zasilający
Wężowy aparat oddechowy świeżego powietrza
Aparat z doprowadzeniem sprężonego powietrza

Filtr cząstek lub przeciwpyłowy

Filtry cząstek chronią przed aerozolami z cząstek stałych i ciekłych. W Heijmans mamy do czynienia z różnego rodzaju pyłami. Filtry cząstek dzielimy na trzy klasy 1., 2. i 3. Im wyższy numer klasy, tym lepsza ochrona. Najlepiej chroni filtr klasy 3.

Filtr gazu lub z aktywnym węglem

Gaz lub parę można wychwycić przy pomocy filtra. Filtr gazu nie chroni jednocześnie przed pyłem, chyba że jest połączony z filtrem cząstek. Istnieją różne rodzaje filtrów gazu. Odpowiadają określonemu rodzajowi gazu, przed którym chronią. Rodzaj filtra gazu można poznać po kodzie w postaci litery i koloru (patrz Tabela 1.). Niektórzy dostawcy dostarczają filtry kombinowane chroniące przed kilkoma różnymi gazami.

Tabela 1. Rodzaje filtrów

Filtr kombinowany

W celu ochrony przed różnymi gazami i cząstkami można łączyć filtry. Skorzystać z dwóch wymiennych filtrów lub filtra kombinowanego połączonego z maską (filtrujące półmaski). Kiedy korzystamy z filtrów kombinowanych skróceniu zwykle ulega czas ochrony. Dotyczy to na przykład tzw. filtra ABEK, który składa się z filtrów A, B, E i K. Tego rodzaju filtry stosujemy m.in. kiedy mamy do czynienia z wieloma zanieczyszczeniami (np. przy odkażaniu gleby) lub gdy nie wiadomo dokładnie, o jakie zanieczyszczenia chodzi. Filtry ABEK mogą mieć wydajność klasy 1., chyba że dostawca określi inaczej.

Rada > Więcej informacji

Jak długo można korzystać z filtra? Można z niego korzystać średnio od 4 do 8 godzin.

Oto kilka czynników, które na to wpływają:

 • Im wyższe jest stężenie gazu na stanowisku pracy i im niższa wydajność filtra, tym krótsza jego skuteczność.
 • Podczas wykonywania ciężkiej pracy szybciej słabnie skuteczność filtra. Pracownik częściej oddycha, co powoduje, że przez filtr przechodzi więcej powietrza.
 • Wilgoć w otoczeniu.
 • Przechowywanie używanych filtrów gazu.

W przypadku wątpliwości, co do długości korzystania z filtra, należy skontaktować się ze specjalistą ds. BHP!

Podręcznik ŚOI: Jakość - wersja 2023 - Wszystkie dokumenty (sharepoint.com)


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.