09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Tehlikeli maddelere karşı koruma sağlayan KKD
Tartışma > Bu konuyu çalışma arkadaşlarınızla tartışın!
 • Tehlikeli maddeler, buharlar ve gazlarla temas durumunda hangi solunum korumasını kullanmam gerektiğinden hiçbir zaman tam anlamıyla emin değildim.
 • Maske takmayı uygun bulmuyorum ve bildiğim kadarıyla maske takmanın riskleri de var.
Giriş

Bu iş güvenliği toplantısında toz oluşumu, buharlaşma ve/veya aerosol oluşumuna karşı solunum koruması kullanılmasına dikkat çekilmektedir. Doğal olarak hedefimiz, iş sağlığı stratejimizi mümkün olduğunca etkin bir şekilde uygulayabilmektir. Ancak bu stratejinin her zaman işe yaramaması nedeniyle bazı durumlarda solunum koruması gibi kişisel koruma donanımları kullanmamız gerekir.

Sütun 8’de yer alan tehlikeli madde güvenlik bilgi formu (SDS), kullanılabilecek solunum koruması tipini göstermektedir. Bu bilgi aynı zamanda iş yeri talimat kartında (WIC) da yer almaktadır. SDS’ler ve WIC’ler TOXIC sistemde mevcuttur (bkz. GO! uygulamasındaki TOXIC başlığı).

Riskler > Ne olabilir?

Tehlikeli maddelerle çalışırken aşağıdaki üç yoldan birine maruz kalarak solunum yoluyla risk altına girersiniz:

 • Toz parçacıklarını soluyarak
 • Buhar soluyarak
 • Aerosol parçacıklarını soluyarak
Kararlar > Yapmanız gerekenler

Maske seçimi istenen koruma seviyesi ve kişisel tercihe bağlıdır. Kullanılabilir olan ve en yüksek korumayı sağlayan maskeler şunlardır:

 1. Ağız-burun maskeleri
 2. Yarım yüz ve tam yüz maskeler
 3. Oksijen fanı
 4. Başlıklı + güç destekli solunum cihazı (taşkın)
 5. Yaşam havası veya oksijen temizleyici (yarı bağımsız)
 6. Basınçlı hava (bağımsız)

Bağımlı ve bağımsız solunum koruması arasında farklılık vardır. Bu fark şu şekilde tanımlanmıştır:

 • Bağımlı: Hava akışı ortamdan sağlanır ve filtre yoluyla filtrelenir.
 • Bağımsız: Bazı zararlı gazlar ve buharlar filtre ile giderilemez. Bu durumda koruyucu donanım kullanılması gerekir ve bu noktada temiz hava başka bir yerden sağlanır (bağımsız hava temini).
Ağız-burun maskesi
Yarım yüz / tam yüz maske
Başlıklı + güç destekli solunum cihazı
Yaşam havası veya temiz hava temizleyici
Basınçlı hava

Parçacık veya toz filtresi

Parçacık filtreleri katı veya sıvı parçacıklı aerosollere karşı koruma sağlar. Heijmans’ta buna farklı madde türleri de dahildir. Parçacık filtreleri Tip 1, 2 veya 3 olarak sınıflandırılır. Sayı ne kadar büyükse maddeyi gidermede filtrenin etkinliği o kadar fazladır. Dolayısıyla Tip 3, maddeleri gidermede en etkili olan modeldir.

Gaz filtresi veya aktifleşmiş karbon filtre

Gaz veya buhar bir gaz filtresiyle yakalanabilir. Gaz filtrelerinde bir parçacık filtresi bulunmadığı sürece bu filtreler aynı zamanda toz parçacıklarına karşı koruma sağlamaz. Farklı tipte gaz filtreleri vardır. Bu filtreler özel bir gaz tipi için tasarlanmış olup yalnızca o gaza karşı koruma sağlar. Gaz filtresi tipi, bir harf ve renk koduyla tanımlanır (bkz. Tablo 1). Bazı tedarikçiler birçok gaza karşı koruma sağlayan kombinasyon filtreleri sunar.


Tablo 1: filtrelere genel bakış

Kombinasyon filtresi

İki değiştirilebilir filtreyi bir araya getirerek veya bunları maskenin bir parçası haline getirerek birçok gaz ve parçacık filtresi bir arada kullanılabilir (filtreleyici yarım yüz maskeleri). Kombinasyon filtrelerinin kullanımı genelde koruma süresini azaltır. Örneğin A, B, E ve K filtrelerinden oluşan ve ABEK filtresi olarak adlandırılan filtre için de bu durum geçerlidir. Bu filtreler, içerisinde çeşitli kontaminasyonlar barındıran çeşitli koşullarda (zemin dekontaminasyonu) veya ilgili maddelerin net olarak belirlenemediği durumlarda kullanılır. Tedarikçi aksini belirtmedikçe, ABEK filtreleri Sınıf 1 kapasiteli olarak tedarik edilebilir.

İpuçları > Daha fazla bilgi için

Filtre ne kadar süre kullanılır? – ortalama 4 ila 8 saat arası

Bu süre, aşağıdakileri de içeren çeşitli faktörlere bağlıdır:

 • İş yerindeki gazların yoğunluğu ne kadar yüksekse filtrenin kapasitesi de o kadar düşük ve filtrenin etkinlik süresi de o kadar azdır.
 • Kullanıcı ağır işlerde daha fazla nefes alacağından ve bu hava da filtreden geçeceğinden, filtre etkinliği ağır işlerde etkinliğini daha erken kaybeder.
 • Nemli koşullar.
 • Kullanılmış gaz filtrelerinin saklanması.

Filtrenin kalan faydalı kullanım ömründen emin değilseniz,  Güvenlik Koordinatöründen yardım isteyebilirsiniz!

KKD Kılavuzu için kaynak: Kalite – Sürüm 2023 - Tüm dokümanlar (sharepoint.com)


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.