09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Vlamboog en
Aanleiding

Onlangs is er een medewerker van een conculega bedrijf gewond geraakt bij het strippen van een laagspanningskabel.
 
Daarbij zijn er brandwonden ontstaan aan de hand en is deze medewerker voor langere tijd uitgeschakeld. Het is ons niet bekend of dit de enige verwondingen zijn.

Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

  1. Mag ik handelingen verrichten als de elektrotechnische installatie nog onder spanning staat?
  2. Heb ik de juiste PBM's tot mijn beschikking? Denk aan: handschoenen, gelaatsscherm, isolerende mat, etc.
  3. Ik weet precies welke handelingen ik mag verrichten (Aanwijzing BEI-BLS of NEN3140).


Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij een montagewerkzaamheden moest hij een zogenoemde “Twentse kabel” ofwel plofkabel strippen. Dit is een kabel die een zeer dunne beschermingslaag (armering) kent of zelfs geen armering heeft en waarbij dus bij het strippen vrij snel de stroomvoerende ader geraakt kan worden.
 
Het grootste risico en probleem is dat je dit niet aan de buitenkant ziet.
 
Het strippen heeft de monteur met een geïsoleerd kabelmes met werkhandschoenen uitgevoerd. Hierbij is een sluiting met vlamboog ontstaan.

De vlamboog heeft brandwonden aan de hand veroorzaakt.

Brandwonden na vlamboog