09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Gehoorbescherming
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Wist je dat gehoorschade een van de meest voorkomende beroepsziekten betreft?
 • Wanneer moet ik gehoorbescherming dragen?
 • Hoe kies ik de beste bescherming passend bij de omstandigheden waarin ik werk?
 • Als gehoorbescherming gebruik ik alleen maar aangemeten gehoorbescherming.
Introductie

Gehoorbeschadiging kun je krijgen als je langdurig wordt blootgesteld aan harde geluiden en is vaak onomkeerbaar. Blootstelling aan geluid kan plaats vinden in diverse omgevingen zoals bouwplaatsen, fabrieken, concerten, schietbanen, en zelfs tijdens recreatieve activiteiten, zoals motorrijden. Het dragen van gehoorbescherming is belangrijk om schade te voorkomen. Het type gehoorbescherming dat nodig is, hangt af van de specifieke situatie en de geluidsintensiteit (dB(A), maar in het algemeen is het een eenvoudige maar effectieve manier om gehoorverlies te voorkomen

Een werknemer is verplicht gehoorbescherming te gebruiken als de dagdosis gemiddeld hoger is dan 85 dB(A). Het gevaar van lawaaislechthorendheid begint bij werknemers bij 80 dB(A). Boven deze waarde moet de werkgever volgens de Arbowet gehoorbescherming aanbieden.

Hoe herken je schadelijk geluid? Wanneer je op één meter afstand staat en je kunt, met normaal stemgeluid, de ander niet goed verstaan dan is het geluidsniveau hoger dan 85dB(A)

 • Een normaal gesprek voeren levert een geluidsniveau op van circa 60dB(A)
 • De pijngrens ligt boven 120 DB(A) (dit geluidsniveau kan directe gehoorschade veroorzaken)

Bij Heijmans: bij blootstelling van meer dan 80 dB(A) is het dragen van gehoorbescherming verplicht!

Introductie

Geluid is de trilling van luchtmoleculen die je oren waarnemen. Het ontstaat wanneer iets trilt, zoals een luidspreker die geluidsgolven produceert, of wanneer iets botst of wrijft, zoals mensen die praten of muziekinstrumenten die worden bespeeld. 


Geluid wordt gemeten in decibels (dB) en kan variëren in volume en toonhoogte. 

Onze oren vangen deze trillingen op en zetten ze om in elektrische signalen die naar onze hersenen worden gestuurd, zodat we geluid kunnen horen en begrijpen. Het is belangrijk om bewust te zijn van geluid en het te beheren, vooral op de werkplek, om gehoorschade te voorkomen en een comfortabele en productieve werkomgeving te behouden.

Hoe kun je gehoorschade herkennen:

 • de persoon gaat harder praten, zet het geluid van tv/radio harder
 • de persoon hoort bepaalde tonen niet meer
 • de persoon heeft moeite met telefoneren, het voeren van gesprekken
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Blootstelling aan te hoge geluidsintensiteit kan leiden tot verschillende risico's voor de gezondheid, waaronder:

 • Gehoorschade: Langdurige blootstelling aan harde geluiden kan gehoorbeschadiging veroorzaken. Dit kan zich manifesteren als gehoorverlies, tinnitus (oorsuizen) of hyperacusis (gevoeligheid voor geluid). Gehoorschade kan tijdelijk zijn, maar kan ook permanent en onomkeerbaar worden.
 • Stress en vermoeidheid: Continu lawaai kan leiden tot stress en vermoeidheid. Het kan de slaapkwaliteit verminderen, concentratieproblemen veroorzaken en de algehele kwaliteit van leven negatief beïnvloeden.
 • Sociale isolatie: Mensen die lijden aan gehoorverlies als gevolg van langdurige blootstelling aan te hoge geluidsintensiteit kunnen moeite hebben met communiceren en deelnemen aan sociale activiteiten. Dit kan leiden tot sociaal isolement en een verminderde kwaliteit van leven.
 • Verhoogd risico op ongevallen: In lawaaierige omgevingen kunnen mensen moeite hebben met het horen van belangrijke waarschuwingssignalen, zoals alarmsirenes, hoorns en waarschuwingsbellen. Dit kan het risico op ongevallen vergroten.
 • Fysieke en mentale gezondheidsproblemen: Langdurige blootstelling aan te hoge geluidsintensiteit kan leiden tot fysieke en mentale gezondheidsproblemen, waaronder hoge bloeddruk, slaapstoornissen, angst en depressie.
 • Verminderde productiviteit: Op de werkplek kan aanhoudend lawaai de productiviteit verminderen, de concentratie verstoren en de kwaliteit van het werk beïnvloeden.

Om deze risico's te verminderen, is het belangrijk om gehoorbescherming te dragen in lawaaierige omgevingen en voorzorgsmaatregelen te nemen om de blootstelling aan schadelijk geluid te minimaliseren. Regelmatige gehoorscreening en bewustzijn van de effecten van te hoge geluidsintensiteit zijn essentieel om gehoorschade te voorkomen.

Blijvend gehoorverlies betekent:

 • Je kunt geen hoge tonen of zachte geluiden meer horen;
 • Je hebt moeite met telefoneren;
 • Je hebt moeite om een gesprek te voeren in een rumoerige ruimte;
 • Je hoort soms fluit-, piep of bromtonen.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Het is belangrijk om proactief te zijn bij het voorkomen van blootstelling aan te hoge geluidsintensiteit, aangezien gehoorschade vaak onomkeerbaar is. Het nemen van deze maatregelen kan helpen om je gehoor te beschermen en de risico's van gehoorschade te minimaliseren.

 • Gehoorbescherming dragen: Het dragen van oordopjes, oorkappen of andere gehoorbescherming is een effectieve manier om je gehoor te beschermen in lawaaierige omgevingen. Zorg ervoor dat de gehoorbescherming geschikt is voor de specifieke situatie en goed past. Als Heijmans kiezen we als basisuitrusting voor een aangemeten gehoorbescherming.
 • Geluidsreductie op de werkplek: Werkgevers kunnen geluidsreducerende maatregelen implementeren, zoals geluidsisolatie, geluidsabsorberende materialen en dempingstechnieken om het geluidsniveau op de werkplek te verminderen.
 • Tijdslimieten instellen: Beperk de tijd die je doorbrengt in lawaaierige omgevingen, vooral als je geen gehoorbescherming draagt. Pauzes nemen om je oren te laten herstellen van blootstelling aan lawaai is belangrijk.
 • Afstand houden: Probeer jezelf op een veilige afstand te houden van bronnen van lawaai. De geluidsintensiteit neemt af naarmate je verder van de bron verwijderd bent.
 • Bewustwording en educatie: Leer meer over de risico's van blootstelling aan te hoge geluidsintensiteit en de effecten ervan op de gezondheid. Dit kan helpen om bewuster om te gaan met lawaaierige situaties.
 • Geluidsbronnen verminderen: Overweeg manieren om de geluidsproductie te verminderen, zoals het gebruik van geluidsdempende apparatuur of het beperken van luide activiteiten.Individueel op maat gemaakte gehoorbescherming, "otoplastieken"

 • Veilig, comfortabel en "custom made" gemaakt, zorgt voor: optimale pasvorm, draagcomfort en bescherming. Let op dat ons oor continue verandert door bewegen (gedurende de dag), warmte opbouw, vermoeidheid en irritatie, bij gewichtstoe- of afname en groei.
 • Levensduur:  om ongeveer de 2 jaar is controle van de gehoorbescherming gewenst. Op dat moment wordt bepaald of er vervanging nodig is. 

 • Het aanmeten kan dagelijks op locatie bij VeiligGoed in Sliedrecht, of op afspraak op locaties van Heijmans of op een werklocatie of huislocatie. 

 • Onderhoud en reiniging voorkomt oorinfecties en verlengt de levensduur. Dit wordt uitgelegd op de bijsluiter die geleverd wordt als je otoplastieken ontvangt. 

 • Nadeel: stof/vuil kan mee komen in het oor.

Een oorkap, ook wel een gehoorbeschermingskoptelefoon genoemd, is een hoofdbeugel met twee oorschelpen die zijn ontworpen om het gehoor te beschermen tegen schadelijk geluid. De oorschelpen zijn meestal gevuld met geluidsabsorberend materiaal en zijn bevestigd aan de hoofdbeugel. Ze worden over de oren geplaatst en sluiten de gehoorgangen af om het geluid te dempen. Oorkappen zijn vaak verstelbaar en comfortabel om te dragen. 

VeiligGoed heeft oorkappen in het assortiment, Wijngaarden VeiligGoed. Je kunt ook altijd terecht bij je PBM coördinator.

Tips > Voor meer informatie

Napo in "weg met de herrie!" | NAPO (napofilm.net)

Gehoorbescherming, biedt alleen de gewenst bescherming indien deze goed wordt gedragen.

Handboek PBM: PBM Handboek (1).pdf

Voor meer informatie over gehoorbescherming: www.arboportaal.nl/

Werknemers meten zelf schadelijk geluid op de werkvloer Decibelmeter - FNV : Meet de herrie op je werk met de FNV Decibelmeter! Met deze gratis app kun je zien aan welk geluidsintensiteit je wordt blootgesteld. Je krijgt meteen advies met betrekking tot je werksituatie: is het nog veilig of niet? Via de microfoon van je telefoon kun je geluidsvolume in decibel (dB) meten. Of de herrie schadelijk is voor je oren, hangt af van het volume en de tijdsduur. 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.