09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Reflecterende kleding klassen 2 & 3 (Pools)
Dyskusja > Omów to ze swoimi kolegami!
  • Noszę odblaskową odzież, ponieważ jest obowiązkowa;

  • Mówię ludziom, jak odblaskowa odzież nie jest zużyty
Odzież odblaskowa klasa 2 & 3

Odzież odblaskowa to odzież noszona na wszystkich placach budowy w celu uczynienia pracowników budowy widocznymi oraz rozpoznawalnymi. Mowa tu o pracownikach wykonujących prace wzdłuż dróg, torowiska oraz placów budowy w ciągu dnia oraz o zmroku (w ciemności). Oprócz tego jest ważne, aby pracownicy byli widoczni dla kierowców, maszynistów pojazdów budowlanych. Odzież odblaskowa, zrywana również odzieżą ostrzegawcza lub bezpieczeństwa należy do Środków Ochrony Indywidualnej (PBM’s) pracowników na placu budowy. Wyróżnia się 2 kategorie odzieży sygnalizującej. 

Uwaga! Klasa 3 oznacza reflektującą odzież okrywającą kompletnie kończyny górne i dolne. Odzież bez lub z krótkimi rękawami jest niedozwolona

W ciągu miesięcy letnich jest dostępna koszulka z długimi rękawami. Zapytaj o nią przełożonego.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.