09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Kleurwijziging veiligheidskleding spoor
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  1. Eindelijk duidelijkheid, of toch niet?
  2. Wat een gemak! Het bestellen van gele signalerende veiligheidskleding is nu niet meer nodig.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan de kleurwijziging van de veiligheidskleding. Bij werkzaamheden langs en op het spoor wordt alleen oranje veiligheidskleding gedragen. Dit is vanaf 1 juli 2019 verplicht.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Oranje is de standaardkleur voor signalerende kleding langs en op het spoor. Dit betekent dat:

  • medewerkers niet meer van gele of oranje signalerende kleding hoeven te wisselen als zij aan of op het spoor werken;
  • medewerkers met veiligheidstaken (Veiligheidsman spoor), vanaf dat moment gele signalerende kleding dragen(conform Voorschift Veilig Werken-Trein);
  • het wijzigen van de kleur geldt alleen voor de kleding die gedragen wordt op het bovenlichaam (jas/vest).
  • signalerende veiligheidskleding zowel aan de voor,- en achterkant te zijn voorzien van minimaal 2 horizontale strepen en tenminste 2 verticale strepen die over de schouders doorlopen;
  • de kleur van de signalerende kleding niet mag zijn aangetast door verontreiniging of slijtage. De zichtbaarheid van de signalerende werking mag niet worden belemmerd;
  • kleding gesloten gedragen dient te worden;
  • medewerkers d.m.v. deze toolbox worden geinformeerd over de nieuwe regels.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.