09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Hoe red je iemand na een val uit zijn veiligheidsharnas
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Ik ben zelf weleens in de benarde situatie terecht gekomen dat ik in een harnas op hoogte hing.
 • Ik waarschuw een collega wanneer deze gevaarlijk aan het werken is op hoogte.
 • De relief-steps zijn beschikbaar op dit project.
Introductie

Als er geen collectieve veiligheidsmaatregelingen getroffen kunnen worden is een laatste redmiddel bij werken op hoogte het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Een veiligheidsharnas is een PBM. Deze toolbox gaat over de risico’s waarin je terecht kunt komen na een val in een veiligheidsharnas en hoe je uit deze benarde situatie komt.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Lang hangen in een veiligheidsharnas brengt risico’s met zich mee. We zetten ze hier even op een rijtje:

 • Duizeligheid, transpireren en verschijnselen van shock
 • Toename van de hartslag en transpireren
 • Verlies van bewustzijn
 • Verstikking veroorzaakt door afgesloten luchtwegen
 • Te weinig bloedtoevoer naar de hersenen
 • De beenlussen van het harnas kunnen de aderen afknellen. De bloedcirculatie kan hierdoor stoppen
 • Als je ondersteboven in je veiligheidsharnas hangt, kun je een hangtrauma krijgen (Zuurstof-arm-bloed stroomt terug vanuit de benen naar het hart. Deze situatie kan uiteindelijk binnen een half uur leiden tot de dood)
 • Als het bloed te snel terug stroomt naar de nieren kunnen deze beschadigen en als het de hersenen te snel bereikt dan kan dat dodelijk zijn


KORTOM: denk van te voren na of het wel mogelijk is om gered te worden! De tijd om gered te worden is gering en de risico's zijn groot.

Maatregelen > Wat moet je doen?

Een slachtoffer die in zo’n benarde positie hangt moet binnen 15 minuten worden gered. Uit onderzoek is gebleken dat een mens al na 3 minuten duizelig wordt en na 5 minuten buiten bewustzijn raakt. Het moment dat de dood intreedt, ligt tussen de 15 en 40 minuten. Dit hangt af van de conditie, het gewicht en de leeftijd van het slachtoffer.

 • In de meest ideale situatie kun je met een kraan of hoogwerker bij het slachtoffer komen en een snelle redding uitvoeren
 • Ook met een ladderwagen of hoogwerker van de brandweer is een slachtoffer bereikbaar. In deze situatie zal het na alarmering nog 15 minuten kunnen duren voordat de hulpdiensten ter plaatse zijn. Dit kan voor het slachtoffer te laat zijn
 • Als het slachtoffer nog bij bewustzijn is moeten de benen in beweging blijven. De bloedsomloop blijft hierdoor in stand
 • Als het slachtoffer uit zijn benarde situatie is gered, voorkom dan dat het slachtoffer te snel wordt neergelegd. Laat het slachtoffer gedurende 30 minuten rechtop zitten
 • Zorg ervoor dat het slachtoffer altijd wordt gezien door een arts
 • Let op: Bij elke reddingspoging; zorg voor je eigen veiligheid!


KORTOM: zorg voor maatregelen die voorkomen dat je kan vallen, dit kan zijn:

 • Gebruik een korte lijn
 • Zorg dat je ankerpunt zo hoog mogelijk zit. Het liefst op een hoogte boven je hoofd. zie ook onderstaande afbeeldingen. Met een valfactor van 0 heb je minder letsel en kan je beter gered worden.
Tips > Voor meer informatie

Hoe voorkom je een hangtrauma?

We hebben al gezien dat als je je benen blijft bewegen dit de bloedsomloop in stand houdt. Er is ook een voorziening die daarvoor zorgt en minder vermoeiend is: de relief-steps.

De relief-steps

Een relief-steps kan een hangtrauma na een val voorkomen. Als je in je harnas hangt kun je met één of twee benen in de relief-steps staan. De beenlussen knellen je aderen dan niet meer af en de bloedsomloop blijft intact.

De relief-steps zijn te bestellen bij Intersafe Groeneveld onder artikelnummer 169808.

Het persoonlijke afdaalsysteem

Er zijn veiligheidsharnassen waarin een afdaalsysteem is verwerkt. Na een val kun je door aan een koord te trekken zelf afdalen naar de grond. Klik hier voor een instructiefilmpje


DUS voordat je nu de PBM gaat bestellen EERST kijken hoe je het anders op kan lossen (arbeidshygienische strategie toepassen). Voor vragen neemt contact op met de afdeling K&V.

Voor de arbeidshygienische strategie m.b.t. het werken op hoogte: zie de toolbox “Werken op hoogte”.

Tips > Voor meer informatie

De filmpjes zijn zichtbaar onder Firefox, Chrome , Safari , maar niet onder Explorer 11.

Relief-steps
Het afdaalsysteem
Aanpikpunt harnasgordel

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.