09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Szelki bezpieczeństwa
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
 1. Jeżeli na szelkach bezpieczeństwa znajduje się naklejka z zatwierdzeniem, jest to dla mnie potwierdzenie, że szelki bezpieczeństwa działają prawidłowo;
 2. Środek ochrony indywidualnej jest ostatnią opcją w strategii higieny pracy. Jakie są inne środki zabezpieczenia przed upadkiem? Które wolisz?
Wprowadzenie

Podczas tego spotkania instruktażowego rozmawiamy o szelkach bezpieczeństwa. ŚOI szelki bezpieczeństwa, podobnie jak każdy inny środek pracy lub ŚOI, zawsze muszą być sprawdzane pod kątem wad i śladów zużycia. Nie wolno korzystać z szelek bezpieczeństwa, jeśli nie działają prawidłowo

Ryzyko > Co może się wydarzyć?
 • Wady lub zużycie szelek bezpieczeństwa (zagrożenie upadkiem);
 • Mechanizm zaciskowo-przesuwny nie działa (kontrolowane obniżanie się nie jest możliwe, co może być przyczyną szoku wiszenia).
Środki > Co należy zrobić?

Sprawdź szelki bezpieczeństwa/mechanizm zaciskowo-przesuwny przed rozpoczęciem korzystania.

Data zatwierdzenia / oznaczenie CE;

 • Obecność oznaczenia CE;
 • Naklejka z zatwierdzeniem: czy data ważności zatwierdzenia już nie upłynęła.

Kontrola części dolnej

 • zużycie: rozdarcie, odstające nitki, rozcięcia, stwardnienie, miejsca stopione lub nadpalone, przebarwienia, zmiany po kontakcie z substancjami chemicznymi;
 • uszkodzenia: w przypadku stwierdzenia uszkodzeń przed rozpoczęciem korzystania przekaż szelki bezpieczeństwa do oceny przez eksperta;
 • szwy: dokładna kontrola każdego szwu. Szelki nie mogą mieć żadnych złamanych, przeciętych, luźnych lub w inny sposób uszkodzonych części.

Zamykania

 • Sprawdź wszystkie zamykania: Klamry „D-ring” oraz karabińczyki pod kątem korozji, złamań lub śladów zużycia;
 • Części ruchome takie jak klamry przesuwne muszą swobodnie się przesuwać;

W przypadku stwierdzenia wad lub wątpliwości nie wolno korzystać z szelek bezpieczeństwa i należy zgłosić to do przełożonego.

Jak zakładać szelki/mechanizm zaciskowo-przesuwny.

Rys. 1

 • Chwyć szelki za tylną klamrę D-ring;
 • Potrząśnij nimi, aby odpowiednio się rozłożyły.

Rys. 2

 • Jeżeli pasy piersiowe, udowe i biodrowe są zaciśnięte, poluzuj je;
 • Jeżeli są to szelki z nieregulowanymi pasami udowymi, wsuń w nie nogi i ustaw szelki przed sobą.

Rys. 3

 • Załóż szelki, pamiętając o tym, że klamra tylna D-ring powinna znajdować się na środku pleców.

Rys. 4

 • Pociągnij za pasy udowe pomiędzy udami w przód i zaciśnij je. Pomiń ten krok, jeżeli szelki nie mają regulowanych pasów udowych.

Rys. 5

 • Zaciśnij pas piersiowy i załóż go. Upewnij się, że mocowanie znajduje się na środku klatki piersiowej. Wyreguluj ułożenie szelek na barkach.

Rys. 6

 • Po zapięciu mocowań, dociągnij wszystkie pasy, aby szelki dobrze leżały i równocześnie pozostawiały możliwość ruchu. Zwisające linki umieść w przeznaczonych na nie osłonkach.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
Środki > Co należy zrobić?

Jak korzystać z mechanizmu zaciskowo-przesuwnego po upadku.

Rys. 1

 • Po upadku wisisz na linie bezpieczeństwa, do której przypięte są szelki. Oddychaj spokojnie i zachowaj spokój;
 • Przed rozpoczęciem zniżania się sprawdź podłoże pod sobą.

Rys. 2

 • Otwórz zakładkę na prawym pasie barkowym, aby chwycić linę odblokowującą;

Rys. 3

 • Pociągnij mocno linę odblokowującą, aby aktywować mechanizm zaciskowo-przesuwny;

Rys. 4

 • Po odblokowaniu obniżasz się w sposób kontrolowany i równomierny;
 • Liny bezpieczeństwa (dzięki którym unika się sytuacji niebezpiecznych).
1,
2.
3.
4.
Rada > Więcej informacji

Filmik otwiera się w przeglądarkach Firefox, Chrome, Safari, jednak nie w Explorer 11


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.