09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Veiligheidsharnas
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Als de keuringssticker op het veiligheidsharnas zit, dan is dat voor mij bewijs genoeg dat het veiligheidsharnas in orde is;
 2. Een persoonlijk beschermingsmiddel is de laatste optie in de arbeidshygiénische strategie. Welke valbeveiligingsvoorzieningen zijn er nog meer? Aan welke geef je de voorkeur?
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het veiligheidsharnas. Het PBM veiligheidsharnas moet net als elk ander arbeidsmiddel of PBM altijd te worden nagelopen op defecten en slijtage. Gebruik nooit een veiligheidsharnas als het niet in orde is.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Defecten of slijtage aan het veiligheidsharnas (valgevaar);
 • Afdalingsmechanisme functioneert niet (gecontroleerd afdalen is niet mogelijk, met als mogelijk gevolg: hangtrauma).
Maatregelen > Wat moet je doen?

Controleer het veiligheidsharnas/afdalingsmechanische voor gebruik.

Keuringsdatum / CE-keurmerk;

 • De aanwezigheid van het CE-keurmerk;
 • De keuringssticker: of de keuringsdatum niet verstreken is.

Bandenstel controle

 • slijtage: inscheuring, rafels, insnijdingen, verharding, smelt,- of brandplekken, verkleuringen, chemische aantasting;
 • beschadiging: laat het harnas bij beschadiging voor gebruik beoordelen door een deskundig persoon;
 • stiksels: inspecteer zorgvuldig elk stikpatroon. Er mogen geen gebroken, doorgesneden, losse of anderszins beschadigde delen aanwezig zijn.

Sluitingen

 • Controleer alle sluitingen: "D-ringen" en ook karabijnhaken op corrosie, breuk- of slijtageplekken;
 • Bewegende onderdelen zoals schuifgespen moeten vrij kunnen bewegen;

Bij gebreken of twijfel het harnas niet gebruiken en meldt dit bij je leidinggevende.

Hoe het harnas/ het afdaalmechanisme aan te trekken.

Afb.1

 • Houd het harnas vast aan de D-ring aan de achterzijde;
 • Schud het harnas zodat het goed uitvouwt.

Afb.2

 • Als de riemen van de borst-, been- en heupgordel vastzitten, maak ze los;
 • Bij een harnas met vaste beengordels stap erin en trek het harnas naar voren.

Afb. 3

 • Doe het harnas om en zorg ervoor dat de D-ring aan de achterzijde, in het midden op de rug komt.

Afb.4

 • Trek de beengordels tussen de benen naar voren en maak ze vast. Deze stap overslaan indien het een harnas betreft met vaste beengordels.

Afb.5

 • Maak de borstgordel vast en trek het aan. Zorg dat de bevestiging zich in het midden van de borst bevindt. Trek aan om het harnas strak te trekken om de schouders.

Afb.6

 • Als alle bevestigingen vastgeklikt zijn, trek dan alle gordels zo aan, dat het harnas goed past, maar genoeg bewegingsruimte heeft. Zet overtollige lijnen vast in de daarvoor bestemde lushouders.


1.