09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Veiligheidshelm
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik vind een helm dragen nog steeds een ellende
  • ik heb mijn helm recent gecontroleerd op de datum
Introductie

Veiligheidshelmen moeten worden gedragen wanneer in een arbeidssituatie gevaar bestaat voor hoofdverwondingen door vallende,wegvliegende voorwerpen of stoten van het hoofd.

Het binnenwerk van de helm dat een eventuele stoot moet opvangen, moet op hoofdmaat instelbaar zijn en goed op het hoofd passen. Het binnenwerk moet voorzien zijn van een verstelbare achterhoofdband, die dient de stabiliteit te verhogen. Als op een bouwplaats aan het hek het welbekende bord met daarop o.a. de bouwhelm hangt, betekent dit dat een ieder die zich op het terrein begeeft de aangegeven PBM moet gebruiken.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bij het niet dragen van de helm

  • Geraakt worden door vallende/wegvliegende voorwerpen 
  • Stoten hoofd
Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Draag de helm zoals bedoeld is, niet achterstevoren en juist is afgesteld 
  • Als een helm eenmaal een goede klap heeft gehad, vervang hem dan
  • Controleer regelmatig of het binnenwerk nog heel goed verend is
  • Controleer regelmatig de productiedatum
Tips > Voor meer informatie

Vervanging

Om een duidelijke controle te kunnen uitoefenen op de (maximale) gebruiksduur, worden alle helmen door de fabrikant voorzien van een onuitwisbaar stempel, waarop de datum van productie staat vermeld.

Zie afbeelding hiernaast 7-2018.

Maximale levensduur helm

Bij normale omstandigheden gaat de helm 5 jaar mee vanaf de productie datum.Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.