09 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 >  Brandvertragende kleding
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Ik heb al eens brandwonden opgelopen tijdens mijn werkzaamheden;
 2. Ik zie nog vaak genoeg medewerkers tijdens slijp, snij of las werkzaamheden zonder brand vertragende kleding werken.
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan brandvertragende kleding.

Bij Heijmans worden vaak las-, slijp-, en snijwerkzaamheden uitgevoerd. Hierbij komen staalsplinters, vonken, vlammen, lasspatten en hitte bij vrij. Er zijn voorbeelden waar medewerkers tijdens hun werk in aanraking zijn gekomen met hitte, vlammen, vonken e.d.

Bodywarmer vat vlam

Een medewerker merkte na het slijpen dat er een steekvlam uit zijn bodywarmer kwam. Hij heeft de vlam met zijn blote hand uitgeslagen. De bodywarmer is van kunstofmateriaal dat ingebrand is, in zijn hand. Hij heeft zijn hand met stromend water gekoeld en is direct naar de EHBO- post gegaan.

Het ongeval was niet gebeurd als de medewerker brandvertragende kleding had gedragen.

Waar het gevaar bestaat van vlamvatten van werkkleding of het doorbranden ervan waar de huid door wordt beschadigd is het dragen van brandvertragende kleding verplicht.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • brandwonden
 • brandplekken

Brandwonden en brandplekken kunnen ontstaan door blootstelling aan:

 • vlammen
 • vonken
 • lasspatten
 • hete voorwerpen (bitumen, asfalt, stoomleiding)
 • contact met gesmolten metaaldelen

Deze risico's zijn aanwezig bij:

 • snij,- slijp,- en laswerkzaamheden
 • werken met branders
Snijwerkzaamheden
Branden
Maatregelen > Wat moet je doen?

Draag brandvertragende kleding en handschoenen die beschermen tegen:

 • Draag brandvertragende kleding.
 • RWS oranje brandvertragende kleding is alleen beschikbaar in de combinatie jas en broek.
 • Draag brandvertragende handschoenen.
 • Zorg dat de kleding goed afsluit op je lichaam (Dit voorkomt dat spatten, vonken of vlammen via de mouwen of kraag binnen dringen).
 • Zorg ervoor dat er voldoende overlap is tussen jas en broek.

Brandvertragende kleding herken je door:

 • Het hieronder getoonde embleem op de jas. Dit embleem geeft aan dat de kleding beschermt tegen hitte, vlammen en vonken die vrijkomen bij las, snij,- en slijpwerkzaamheden. De kleding leidt elektrostatische ladingen af en voorkomt dat vonken ontstaan die brand en/of explosies veroorzaken.
 • Sluit de kleding volledig tijdens het dragen. Dit voorkomt dat, vonken, vlammen en spatten de kleding binnendringen.
 • Zorg ervoor dat er voldoende overlap is tussen jas en broek.

Aanvullende verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen:

 • Gelaatscherm/laskap
 • Veiligheidsschoenen
 • Gehoorbescherming
 • Handschoenen (haakse slijper is voorzien van beschemkap)
Brandvertragende jas