10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Het Nieuwe Draaien
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Weet je wat "Het Nieuwe Draaien" inhoud?
 2. Wat kun je doen om minder brandstof te gebruiken?
 3. Hoe ben je hier achter gekomen?
Introductie

Heijmans wil in de komende jaren uitgroeien tot het meest duurzame bouwconcern van Nederland. Kern van de duurzaamheidsvisie voor Heijmans is dat zij toevoegt of creëert in plaats van onttrekt. Dat geldt niet alleen voor materialen, maar ook voor het ruimtegebruik en energie. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn hierbij belangrijke thema's.

Heijmans heeft doorlopend aandacht voor de invloed van onze werkzaamheden op het milieu. Wij monitoren de effecten en leggen dit vast in ons milieumanagementsysteem. Daarnaast zijn wij gecertificeerd volgens ISO 14001 en over het CO2 bewust certificaat 3.0 op niveau 5. Door het hebben en behouden van deze certificaten tonen we aan dat we daadwerkelijk maatregelen nemen om de gevolgen van onze activiteiten op het milieu te verkleinen. Een van de maatregelen die we nemen is blijvende aandacht voor het verbruik van brandstof op onze projecten. Deze toolbox gaat over het beperken van het brandstofverbruik voor grondverzetmaterieel, ook wel ‘Het nieuwe draaien’ genoemd. In januari 2015 hebben de machinisten in dienst van Heijmans een trainingsdag over dit onderwerp gehad. ‘Het nieuwe draaien’ gaat over meer dan het bedienen van een machine. Vandaar in deze toolbox aandacht voor het efficiënt en effectief inzetten van materieel op onze projecten. Deze toolbox is ook geschikt voor onderaannemers.

Er zijn verschillende zaken die effect hebben op het brandstofverbruik:

Voorkom onnodige handelingen door:

 • Gas terugnemen
 • Rustig accelereren
 • Vooruit kijken
 • Vrij baan houden
 • Slimme terreinindeling
 • Slimme routekeuze
 • Juiste opstelling bij laden en lossen
 • Samenwerken/afspraken met onderaannemer
Verontreinigd brandstoffilter

Stationair draaien is niet verboden, maar… :

 • ’s morgens niet meer dan 5 minuten laten (warm)draaien, dan rustig wegrijden / rustig met werkzaamheden beginnen
 • Voor de pauze en einde werkdag de machine terug laten lopen in toeren (ten gunste van turbomotor en koeling), maar hoeft niet stationair te blijven draaien

Machine nooit stationair laten draaien ook niet tijdens een korte werkonderbreking!

Add caption here

Machines effectief gebruiken, een aantal tips uit de praktijk:

 • Zorg voor of vraag om een dagelijks start werk overleg
 • Zorg dat je ’s ochtends alles meeneemt wat je die dag nodig hebt
 • Bij meer dan 0,5 m ontgraven laagsgewijs werken
 • Houd de lepersteel in een hoek van 15° tijdens vullen van de bak (met de bak in de juiste stand kost minder vermogen)
 • De bak tijdens gebruik niet overvol i.v.m. morsen en dubbel werk
 • Transportmiddelen niet overbeladen
 • Zorg voor het juiste hulpstuk voor de werkzaamheden
 • Rijplaten voor vlakke aan- of afvoerroute binnen werkterrein

En verder:

 • Bij koude, gebruik standkachels tijdens stilstand van de machine
 • Beperk het gebruik van airco en overbodige verlichting
 • Kies in overleg met de transporteur een eenvoudige opstelling voor het laden van vrachtwagens
 • Bespreek het werk met elkaar: efficiënt werken is samenwerken!

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.