Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ik heb ervaring met klachten die ik heb gekregen na contact met de eikenprocessierups.

10 Milieu & groene leefomgeving
 >  De eikenprocessierups
Introductie

In deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan een insectensoort die vervelende gezondheidsschadelijke klachten kan veroorzaken als je ermee in contact komt. Het gaat om de eikenprocessierups. Deze insectensoort komt vooral voor in een bosrijke omgeving.

Op een groot aantal eikenbomen in Nederland kan men in de maanden mei, juni en juli behaarde rupsen aantreffen. Deze rupsen gaan 's nachts groepsgewijs - in processie - op zoek naar voedsel (eikenbladeren); vandaar de naam eikenprocessierups.

Overdag zitten de rupsen bij elkaar in een spinsel tegen de stam of dikkere takken, waar ze later ook verpoppen. Deze "nesten" bestaan uit een dicht spinsel van vervellingshuidjes met brandharen en uitwerpselen.
De rupsen hebben lange, witte haren, maar voordat ze de beruchte brandharen krijgen, vervellen ze eerst een aantal malen. De brandharen zijn 0,1-0,2 mm lang, en laten makkelijk los waarna ze door de wind worden verspreid. Vanaf mei zijn de rupsen zover gegroeid dat ze brandharen hebben. De rupsen verpoppen begin juli tot een onopvallende nachtvlinder. De vrouwtjes hiervan zetten in augustus hun eitjes weer af.

Tips > Hoe herken je de eikenprocessierups?

Hoe herken je de eikenprocessierups?

  • De rupsen hebben een zwartbruine kop en een zwartgrijs lichaam, met een donkergrijze rugstreep.
  • Ze hebben lange, grijzig witte beharing.
  • Deze haren staan op roodachtig oranje wratten.
  • Over de stigma's (luchtopeningen aan weerzijde) loopt een lichte lijn.
  • Vooral het gedrag van de eikenprocessierups is kenmerkend, wanneer ze "in processie" tegen de stam van eiken te vinden zijn.
  • Rupsen zitten in groepen bij elkaar op de stam onder een spinsel laag ​​​​​​​

Lorus ipsum (Eikenprocessierups)
Lorus dimsum (Spinselmot)

Verwarring

Nesten en spinsels van de eikenprocessierups kunnen mogelijk verward worden met die van andere insectensoorten zoals de spinselmot en de bastaardsatijnvlinder.