10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Flora-Vogels
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik kan vogels verjagen zonder dit te melden.


Signaal lint als preventieve maatregel om verstoring van de broedplaats te voorkomen
IJsvogel
Introductie

De bescherming van vogels is mogelijk door het verbieden van:

  • doden
  • vangen of verstoren van vogels
  • vernielen of beschadigen van nesten, rustplaatsen en eieren van vogels
  • of het wegnemen van nesten.

Jaarrond beschermde nesten.

  • Dit zijn verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar door gebruiken.
  • Het nest en de functionele leefomgeving  - om dat nest te behouden -  is beschermd. Voorbeelden zijn buizerd, steenuil, grote gele kwikstaart etc.
Gele kwikstaart