10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Berenklauw
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ik ben weleens in contact gekomen met een berenklauw.

Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting gaan we het hebben over de berenklauw. In Nederland en België komen twee soorten berenklauwen voor, namelijk de reuzenberenklauw en de gewone of inlandse berenklauw.

  • De reuzenberenklauw kan 4 meter hoog worden en heeft tussen juli en september een paraplu grootte, witte bloemschermen met een diameter tot 50 cm. De enorme bladeren (tot 1 meter) zijn behaard en de stengel is rood gevlekt.
  • De gewone berenklauw heeft geen rode vlekken op de stengel en wordt slechts 2 meter hoog.

De zaden van de berenklauw verspreiden zich in grote hoeveelheden via de wind en worden teruggevonden langs autosnelwegen, langs spoorlijnen en in verwaarloosde tuinen en bossen.

Bij twijfel of je te maken hebt met de berenklauw of de Reuzenberenklauw: neem contact op met een ecoloog van Heijmans (ecologie@heijmans.nl).