10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Bomen ontwerp
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  1. Regelmatig zijn er vragen over boomsoort, boomgrootte, boomhoogte, en kroondiameter. Hoe zit dat nou precies?
  2. In het ontwerp wordt er te weinig rekening gehouden met raakvlakken tussen bomen en kabels en leidingen. Zijn er conflicten tussen boomwortels en ondergrondse infra?