10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Boomeffectenanalyse
Discussie > Bespreek het met je collega’s!


  1. Kan de aanwezige boom in de huidige verschijningsvorm en de huidige standplaats in relatie tot de werkzaamheden duurzaam behouden worden?
  2. Hoe ver kan ik gaan met het verwijderen van wortels?   
Introductie

Overschrijding van de minimale graafafstanden leidt er toe dat bomen niet duurzaam behouden worden na bijvoorbeeld de aanleg van een riool of fietspad.  


De minimale graafafstand is overschreden.
Boomwortel in mantelhuis.