10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Boomveiligheidscontrole
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  1. Paddenstoelen zijn sluipmoordenaars;
  2. Herken ik een gebrek aan een boom?
Introductie

Heijmans heeft bij langjarige contracten zorgplicht over het bomenbestand (bijvoorbeeld A12 Arnhem). Zorgplicht houdt in dat bomen worden gecontroleerd op uitwendige zichtbare gebreken die eerst worden geregistreerd zodat daarna onderhoud kan worden uitgevoerd. De meest toegepaste methode van boomveiligheidscontrole is Visual Tree Assessment (VTA). 

Onveilig:  Paddenstoel aanwezig op een ogenschijnlijk gezonde boom.
Dikrandtonderzwam.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
  • Overhangende takken of bomen
  • Een vallende tak
  • Een paddenstoel in een boom kan leiden tot takbreuk of zelfs omvallen van de boom.
Maatregelen > Wat moet je doen?
  • Meld een onveilige situatie via de GO APP
  • Schakel een boomveiligheidscontroleur van Heijmans in voor een inspectie.
Tips > Voor meer informatie

De afdeling Landschap & Ecologie van Heijmans beschikt over gekwalificeerde Boomveiligheidcontroleurs.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.