10 Milieu groene leefomgeving
 >  Invasieve planten
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Is bekend binnen het projectteam of op de locatie invasieve exoten voorkomen?
 2. Indien niet bekend inschakelen opdrachtgever om na te gaan of invasieve exoten op de locatie bekend zijn.
 3. Is de grond die wij gaan toepassen bewezen vrij van invasieve exoten?

Is een ecoloog al benaderd om advies in te winnen?

Introductie - Invasieve planten

Onder invasieve exoten worden alle soorten planten, dieren en overige organismen bedoeld welke van nature niet in Nederland voorkomen en schadelijk zijn voor onze natuur. Het tegengaan van invasieve soorten worden zowel op nationaal, maar ook op EU-niveau behandeld. Op Europees niveau wordt een unielijst exoten bijgehouden. 

Echter deze lijst omvat niet alle schadelijke soorten, waaronder de Japanse duizendknoop

Van belang is rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van schadelijke soorten en hier bij onze projecten rekening mee te houden.

 • Op de site van de NVWA is veel informatie te vinden over exoten en zijn voor veel soorten factsheet beschikbaar met een toelichting op de desbetreffende soort (https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten). Hieronder worden  de meest voorkomende soorten die op en nabij onze projecten voorkomen, besproken.
Japanse duizendknoop


 • Wordt tot 4 meter hoog wordt.
 • Herkenbaar aan de holle, groene stengels met rode vlekken. Het blad is hartvormig en heeft witte bloemen in augustus/september.
 • Bovengrondse delen van de plant sterven af in de winter.
 • Wortels zijn sterk vertakt en kunnen tot aan het grondwater groeien,  tot wel 80-100cm onder maaiveld.
 • De plant verspreidt zich met wortelstokken die opnieuw kunnen uitgroeien tot een volledige plant.
 • De verspreiding wordt versneld door hergebruik van besmette grond. De plant zie je veel op plaatsen waar in de afgelopen 10 a 20 jaar grond is verzet. Met name langs onze infrastructuur en op bouwplaatsen.

Het bestrijden ervan kan op verschillende manieren, maar is lastig en kosten- en tijdsintensief. Het achterlaten van een klein stukje stengel of wortel kan zorgen voor een nieuwe plant in het volgende jaar. Op de site https://bestrijdingduizendknoop.nl/protocol/ is meer informatie te vinden over de plant en de verschillende maatregelen die getroffen kunnen worden.

Reuzenbalsemien
 • Eenjarige plant die tot 2 meter hoog wordt
 • Herkenbaar aan de dikke, geribde, kale stengels met brede knopen. De bladen zijn langwerpig, gespitst en scherp getand. De bladeren zijn in een krans aanwezig rondom de stegel. De wit-roze bloemen zijn sterk geurend.
 • De plant verspreidt zich via zaden die kunnen wegschieten tot 7 meter ver. Een plant kan tot 4000 zaden produceren (80% komt uit).
 • De plant heeft zich door het hele land verspreid en komt voor op vochtige, voedsel- en stikstofrijke plaatsen.
 • Door de snelle verspreiding en het aantrekken van bestuivers worden door verdringing en verstikking inheemse plantensoorten weggeconcurreerd.
 • Langs oevers en taluds kan de plant erosie veroorzaken.


Het verwijderen van deze plant is mogelijk als wordt voorkomen dat de planten tot zaadzetting komen. De zaadzetting begint in augustus/september. Bestrijding kan door maaien of handmatig uittrekken.