10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Planten van bomen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Een juiste aanplant is belangrijk voor een succesvolle ontwikkeling van de boom
Introductie

Bij Heijmans planten we regelmatig bomen en struiken. Hoe, wat en wanneer doen we dat.  Voor een succesvolle aanplant zijn de belangrijkste maatregelen waar rekening mee wordt gehouden

 • Een biologische- en ecologische geteelde boom/ bosplantsoen
 • Er voldoende ruimte beschikbaar is zodat de boom kan groeien (geen bloempot)
 • Een goed doorlatende bodem waarbij - indien nodig - grondverbetering wordt toegepast
 • De planning van de aanplant is afhankelijk van het weer (niet bij vorst en hevige regen), de grondsoort en de boomkeuze
 • Indien bomen niet meteen kunnen worden geplant dan worden ze op de juiste wijze opgekuild
 • De nazorg waarbij bomen de eerst twee jaar voldoende water krijgen
 • Voor vragen en of begeleiding door een ecoloog; neem hiervoor contact op met ecologie&heijmans.nl

Heijmans is licentiehouder van Handboek Bomen van het Norminstituut Bomen. In dit Handboek staat onder ander waardevolle informatie over de aanleg van de groeiplaats.

Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Boom waait scheef
 • Boom waait om
 • Boom sterft en dient vervangen te worden (inboet).


Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Zorg voor een goede en ruime plantmogelijkheid en houd de plantdiepte van de kwekerij aan
 • Plant in het najaar voor een goede aanslag en ontwikkeling van de boom
 • Tijdens realisatie mogen grondwerkzaamheden niet plaats vinden onder natte weersomstandigheden, langdurige of aanhoudende zware regen en bij sneeuw of bevroren ondergrond
 • Ondersteuning door één of meerdere boompalen of met ondergrondse verankering; bijvoorbeeld ‘bio-based’ als een duurzame bezuiniging. Deze innovatie zorgt ervoor dat er niet onnodig bomen gekapt gaan worden en het kostbare hout behouden blijft of gebruikt gaat worden voor het vervaardigen van duurzame eindproducten.
 • Voor verankering of ondersteuning heeft het gebruik van bio-based materiaal op zetmeel basis de voorkeur.  Dit is een duurzame bezuiniging die zorgt ervoor dat er niet onnodig bomen gekapt worden en het kostbare hout behouden blijft of gebruikt gaat worden voor het vervaardigen van duurzame eindproducten.

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.