10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Flora i Fauna
Dyskusja > Omów ze swoimi kolegami!
  • Raczej nie zwracam uwagi na florę i faunę w moim środowisku pracy.
Wprowadzenie

Podczas tego zebrania instruktażowego omówimy ochronę flory i fauny w Holandii. Ustawa o ochronie przyrody ma na celu ochronę i zachowanie dzikich gatunków roślin i zwierząt. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zabrania się:

  • wyrywać, zbierać rośliny;
  • zabijać, ranić lub łapać zwierzęta;
  • celowo przeszkadzać zwierzętom;
  • niszczyć gniazda, nory, stałe miejsca spoczynku lub zamieszkiwania zwierząt, bądź zakłócać ich spokój;
  • szukać i zbierać jaja.

Z reguły sezon lęgowy trwa od 15 marca do 15 lipca.

Środki > Postępowania Co należy zrobić?
  • Zawsze sprawdzaj z wyprzedzeniem, czy na terenie, gdzie będą wykonywane prace, nie ma gniazd
  • Zabezpiecz teren, gdzie będą wykonywane prace tak, aby uniemożliwić ptakom zakładanie gniazd.
  • Uwaga: Ustawa o ochronie przyrody nie określa terminów sezonu lęgowego. Jeśli miejscowe ptaki są trakcie sezonu lęgowego, nie można prowadzić żadnych prac lub aktywności, które mogłyby zakłócać ich spokój, niezależnie od pory roku. 

Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.