10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Begeleidingsbrief transport afvalstoffen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
  • Ik voer tussendoor afvalstoffen af zonder begeleidingsbrief
  • Ik vind de begeleidingsbrief één grote rompslomp
Introductie

Het doel van deze toolbox is om duidelijkheid te geven over hoe je op een juiste manier de begeleidingsbrief invult en controleert op volledigheid én op welke zaken je moet letten om overtredingen van de wet te voorkomen.

Op bijna ieder werk krijg je te maken met aan- en/of afvoer van afvalstoffen. Het is wettelijk verplicht om afvalstoffen te scheiden en bij afvoer ook apart af te voeren. Bij elk transport van afvalstoffen over de openbare weg moet een begeleidingsbrief (bewijsmiddel) aanwezig te zijn, ook dit is een wettelijke plicht. 

  • Grond/zand die vrijkomt uit de ontgraving van een bouwkuip is een afvalstof. Een begeleidingsbrief is dan noodzakelijk.
  • Alleen schoon primair zand (zand uit een zandwinning) kan in zijn algemeenheid niet als afvalstof aangemeld worden. Een begeleidingsbrief is dan niet noodzakelijk, wel moet hierbij een kwaliteitscertificaat en afleverbon beschikbaar zijn.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wie afvalstoffen transporteert moet altijd per afvalstroom een afvalstroomnummer aanvragen bij de (eind)verwerker én het transport moet zijn voorzien van een juist en volledig ingevulde begeleidingsbrief. De ontvanger/verwerker mag alleen afvalstoffen in ontvangst nemen als de begeleidingsbrief volledig en juist is ingevuld. Transport zonder een begeleidingsbrief of een onjuist of niet volledig ingevulde begeleidingsbrief is strafbaar en kan leiden tot een:

  • Milieu,- en economisch delict
  • Fikse boete
  • stillegging van het transport.

Als de afvalstof afwijkt van de afvalstof die in de begeleidingsbrief vermeld staat, is dit een ernstige overtreding (valsheid in geschrifte) en kan dit leiden tot een:

  • Forse boete;
  • en een directe dagvaarding. De eis kan zijn: vrijheidsstraf minimaal 2 weken en/of een geldboete van minimaal € 3.800
Maatregelen > Wat moet je doen?

Hieronder een voorbeeld van de begeleidingsbrief.

Op de begeleidingsbrief zijn de verplicht in te vullen velden gearceerd. Er zijn ook velden op de begeleidingsbrief die gecontroleerd dienen te worden. Elk veld heeft een uniek nummer. De nummers verwijzen naar een instructie die je helpt de velden in te vullen.