10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Samen de CO2-uitstoot op projecten verlagen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Hoe ga jij om met dit onderwerp in jouw werkomgeving?

 2. Wist jij dat hier regels voor zijn?
 3. Weet jij hoe Heijmans hier mee omgaat?
 4. Heb jij wel een gehoord van de CO2 footprint van Heijmans?
 5. Hoe ben je hier achter gekomen?
Introductie

Tijdens deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan het verlagen van de CO2 uitstoot op projecten en hoe jij daar een rol in kunt spelen.

Het is bij iedereen wel bekend dat het belangrijk is om bewust met energie om te gaan en minder energie te gebruiken. CO2 wordt uitgestoten door het gebruik van diesel, benzine en gas. CO2 (kooldioxide) is een gas dat onder andere het broeikaseffect veroorzaakt. Hierdoor wordt de atmosfeer opgewarmd en draagt daarmee bij aan de klimaatverandering. Door de realisatie van de projecten van Heijmans wordt vooral veel diesel verbruikt en stoten daarmee veel CO2 uit. In 2018 was dat 57.445 ton CO2 dat is gelijk aan 7200 huishoudens.

Heijmans wil de jaarlijkse CO2 uitstoot verlagen en daar kun jij ook aan bijdragen.

Sinds 2012 heeft Heijmans de uitstoot verlaagd van 61.000 ton naar 57.445 ton CO2. Onze doelstelling voor 2023 is om deze te halveren. Dit willen we bereiken door meer duurzame energiebronnen te gebruiken, zoals groene stroom, bio-diesel en bio-gas. Om dit succesvol te maken hebben we jullie hulp nodig!

Heijmans is gecertificeerd voor de CO2 prestatieladder op niveau 5. Met dit certificaat tonen we aan dat we ons inzetten om CO2 uitstoot te verminderen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, het levert ons ook voordeel op bij de aanbestedingen. Naast ProRail en RWS zien we dat steeds meer andere overheden dat voordeel bieden. Het verminderen van de CO2 uitstoot kan niet door alleen centrale maatregelen te treffen, maar ook bij de realisatie van onze projecten moeten we dit laten zien.

In deze toolbox bespreken we hoe we het energieverbruik en materiaalverbruik op de projecten kunnen verlagen en hoe jij zelf een bijdrage aan kunt leveren

Maatregelen > Wat moet je doen?

Hoe besparen we brandstoffen?

Heijmans centraal

 • Leaseauto’s met een lage CO2 uitstoot inzetten en elektrische auto’s
 • ECO-drive installeren in bedrijfsauto’s
 • Berijder aanspreken op hoog brandstofverbruik
 • Banden op spanning houden
 • Energieverbruik van de gebouwen verlagen
 • Energie opwekken bij kantoren

Heijmans projecten

 • Materieel niet stationair laten draaien
 • Dagelijks klein onderhoud door machinist
 • Brandstofverbruik machines controleren en bijhouden
 • Slimmer ontwerpen, zodat minder grondverzet nodig is en minder materiaal
 • Transport efficiënter inzetten (geen lege vrachten, minder transportbewegingen)
 • Inzetten op het Nieuwe Draaien 2.0/Heijmans
 • Meer elektrisch materieel inzetten
 • Minder aggregaten inzetten en direct op elektriciteitsnet aansluiten


Tips > Voor meer informatie

Voor ideeën: Raadpleeg de "Duurzame bouwplaats" via het team Duurzaamheid.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.