10 Milieu & groene leefomgeving
 >  Zanieczyszczenie wody
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Omówcie razem co następuje:

1. Przychodzą ci na myśl inne możliwości mogące zapobiec zanieczyszczeniu środowiska?

2. Czy według ciebie dział planowania pracy, może przyczynić się do zapobiegania zaniczyszczeniu wody, środowiska? Jeśli tak co można zrobić?

Wprowadzenie

Czasem będziemy pracować w pobliżu wody lub nad wodą. W takich sytuacjach istnieje możliwość że materiały czy niebezpieczne substancje dostaną się do wody. 

Aby zapobiec zanieczyszczeniu wody, Heijmans i Inspektorat Transportu i Środowiska uzgodnili zasady postępowania przy pracach nad wodą. Heijmans jest pierwszym wykonawcą w Holandii,  który uzgodnił zasady postępowania przy pracach budowlanych nad wodą z  Inspektoratem Transpportu i Środowiska oraz zobowiązał się je przestrzegać.

Zasady te są rygorystycznie kontrolowane przez instytucje państwowe.  Kontrole te mogą być wykonywane przez:

  • Inspektorat Transportu i Środowiska
  • Inpektorat Gospodarki Wodnej

Przekroczenie ww. zasad może skutkuje wysokimi karami

Risico's > Wat kan er gebeuren?

Wody powierzchniowe mogą zostać zanieczyszczone przez dostanie się do nich niebezpiecznych substancji lub materiałów:

Takich jak:

  • Olej
  • Resztki drewna, trociny
  • Resztki betonu
  • Resztki spawalnicze
Trociny z cięcia mogą spadać w dół  miedzy łączeniami pomiędzy deskami
Folia zabezpieczająca zatrzymuje (łapie) resztki betonu.
Maatregelen > Wat moet je doen?

Zapobiegaj zanieczyszczeniu wód powierzchniowych

  • Ułóż płyty plattformy roboczej dokładnie blisko siebie.
  • Użyj foli, plandeki jeśli to potrzebne
  • Zawsze używaj foli lub plandeki przy sprzątaniu miksera do betonu (aby zebrać resztki betonu, zapobiec ich rozsypaniu)
  • Używaj ochronnych koców spawalniczych podczas spawania nad wodą. W ten sposób unikniesz przedostania się do wody rersztek spawalniczych. 

Nie możesz zapobieć zanieczyszczeniu? Zgłoś tą sytuację przełożonemu, po konsultacji zgłoś problem w programie GO!  (GO! App melding).


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.