11 Incident specifieke toolboxen
 >  Beklemd tussen/tegen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Beknelling overkomt je, ik heb er geen invloed op;
 • Het gebeurt altijd als je afgeleid wordt;
 • Beknelling is altijd je eigen schuld.
Introductie

Uit onderzoek blijkt dat zes belangrijke typen ongevallen vaak voorkomen. We noemen deze de BIG SIX. We willen deze BIG SIX onder de aandacht brengen om zo de ongevallen te verminderen of liever nog: te voorkomen.
Één van BIG SIX is: "Beklemd tussen/tegen". 

Het komt vaak voor dat een ongeval plaats vindt door beknelling. De meest voorkomende plaats van het letsel hierbij zijn de benen, voeten, vingers, handen, romp etc. 
De letsels waar men aan kan denken zijn:

 • Kneuzingen;
 • Botbreuken;
 • Snijwonden.

Het komt nogal eens voor dat er een ongeval plaatsvindt waarbij je bekneld of beklemd raakt. Het gaat hier om beklemd raken tussen:

 • Twee of meer machines of delen van een samengestelde machine (bijvoorbeeld een trekker en aanhangwagen);
 • Een vast object (muur, deur) en bewegende machine;
 • Voorwerpen die door machines of voertuigen worden verplaatst.
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Bekneld raken kan door verschillende oorzaken:

 • Materialen die ergens afrollen of afschuiven;
 • Rijdende voertuigen (voet onder wiel);
 • Zand of klei (inkalvend talud);
 • Zwenken van last in kraan;
 • Tijdens het tillen en neerzetten van materialen (tegels, kisten e.d.);
 • Bij het bevestigen/begeleiden en positioneren van gehesen lasten ;
 • Tijdens laden en lossen;
 • Het slaan met de hamer op de vinger;
 • Schuifdeur, laadklep e.d.;
 • Hanteren van lasten;
 • Bediening van een machine;
 • Staan bij/tussen;
 • Omvallend materieel.

Ernst van het ongeval

 De meest voorkomende plaats van het letsel hierbij is de vinger, denk hierbij aan:

 • Botbreuken,
 • Snijwonden,
 • Kneuzingen.

Brainstormen

Eigen ervaringen:

 • Heb jij eigen ervaringen met het (bijna) beklemd raken tussen/tegen? Hoe is dit gegaan?
 • Wat heb je er van geleerd, hoe had dit voorkomen kunnen worden?
 • Wat is er veranderd om herhaling te voorkomen?

We geven hieronder een voorbeeld van een ongeval, hierover gaan we brainstormen.

Voorbeeld van een ongeval

Tijdens het hijsen van een last is het slachtoffer met zijn vinger tussen de last beklemd geraakt.

De vragen hierbij zijn:

Hoe denk je dat dit ongeval had kunnen gebeuren?

 • Denk hierbij aan onveilig handelen/onveilig gedrag.

Hoe had dit ongeval voorkomen kunnen worden?

 • Welk veilig gedrag/ veilig handelen?
 • Verbeteracties/ maatregelen,
 • Hulpmiddelen.


Mast geborgd tegen wegrollen
Goed en Fout
Mast ligt ongeborgd
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Pas altijd de LMRA toe;
 • Maak een GO! App melding als de situatie onveilig is (i.o.m. je leidinggevende);
 • Probeer de onveilige situaties zelf op te lossen en als je dat zelf niet kunt, raadpleeg je leidinggevende;
 • Roep de hulp in van een collega als je gaat tillen;
 • Probeer, als het enigszins kan, de lasten te verplaatsen met een vorkheftruck, steekwagen e.d.;
 • Zorg ervoor dat materialen niet te hoog gestapeld worden;
 • Gebruik een stuurtouw bij het begeleiden, positioneren van lasten;
 • Graaf een talud volgens de veiligheidseisen.


Invulformulier brainstormsessie

Beklemd tussen/tegen

Eigen ervaringen:

Vb.: “Tijdens het hijsen van een last is het slachtoffer met zijn vinger tussen de last beklemd geraakt.”

Voorbeeld ongeval “Hoe denk je dat dit ongeval had kunnen gebeuren?”

“Onveilig handelen / onveilig gedrag?”

Voorbeeld ongeval “Hoe had dit ongeval kunnen voorkomen?”

Uit onderzoek van jouw collega’s is de volgende maatregel gekomen: “Het gebruiken van hulpmiddelen voor het sturen van (gehesen) lasten. (Veilig handelen)”.

Kun je nog andere verbeteracties/ maatregelen bedenken? Vul deze hier in.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.