11 Incident specifieke toolboxen
 >  Contact met uitstekende voorwerpen
Introductie

Tijdens een onderzoek naar de primaire oorzaken van onze ongevallen over de afgelopen jaren zijn zes belangrijke typen ongevallen naar voren gekomen. We willen deze zogenaamde BIG SIX onder de aandacht brengen om zo de ongevallen sterk te verminderen of liever nog te voorkomen. Tijdens deze toolboxmeeting wordt er ingegaan op het onderwerp “Contact met uitstekende voorwerpen” van The Big Six. 

Het komt nogal eens voor dat een ongeval plaatsvindt door uitstekende voorwerpen.  Maar wat wordt hieronder verstaan? Het gaat hierbij om:

 • Het stoten aan uitstekende materialen zoals stekeinden;
 • Het stoten aan voorwerpen in sleuven zoals een stuk glas;
 • Het bukken en weer opstaan en hierbij een voorwerp raken met het hoofd.

Voorbeelden van activiteiten waarbij je in contact kunt komen met uitstekende voorwerpen:

 • Bij het vervoeren of verplaatsen van een voorwerp;
 • Bij het werken in de sleuf;
 • Bij bouw- en/of sloopwerkzaamheden;
 • ………

Ernst van het ongeval

Het komt best vaak voor dat er bij Heijmans een ongeval plaats vindt door het contact met een uitstekend voorwerp. De meest voorkomende plaats van het letsel hierbij is het hoofd, denk hierbij aan snijwonden.

Brainstormen

Eigen ervaringen:

 • Heb jij eigen ervaringen met het (bijna) contact met uitstekende voorwerpen? Hoe is dit gegaan?
 • Wat heb je er van geleerd, hoe had dit kunnen worden voorkomen?
 • Wat is er veranderd om herhaling te voorkomen?

Voorbeeld van een ongeval

Een medewerker is met zijn kleding blijven hangen aan een stekeind. Hierbij heeft hij zijn evenwicht verloren en is teruggestapt in het stekeind. Hierdoor heeft hij zijn kuit verwond aan het stekeind.

De vragen hierbij zijn:

Hoe denk je dat dit ongeval had kunnen gebeuren?

 • Denk hierbij aan onveilig handelen/onveilig gedrag.

Hoe had dit ongeval kunnen voorkomen?

 • Welk veilig gedrag / veilig handelen
 • Verbeteracties / maatregelen
 • Hulpmiddelen
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Het stoten aan uistekende materialen zoals stekeinden;
 • Het stoten aan voorwerpen in sleuven zoals een stuk glas;
 • Het bukken en weer opstaan en hierbij een voorwerp raken met het hoofd.
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Maak een foto van de situatie met de GO! APP;
 • neem direct actie door de onveilige situatie (indien mogelijk) op te lossen;
 • spreek de betrokken medewerker(s) aan;
 • neem direct persoonlijk contact op met de uitvoerder en meld hem de situatie;
 • maak een foto van de verholpen onveilige situatie (indien opgelost);
 • Met de GO! APP verstuur ik de melding
 • Ik krijg een e-mail als ontvangstbevestiging;
 • Na het versturen van de melding van de onveilige situatie ontvangt je direct leidinggevende (van Heijmans) direct een e-mail bericht van de melding. Hij/zij kan direct maatregelen treffen als de onveilige situatie niet direct door de melder kon worden verholpen.
 • Ik ontvang een e-mail waarin staat wat je direct leidinggevende (uitvoerder) met mijn melding heeft gedaan. Indien de situatie is opgelost kan de melding worden afgesloten. Je ontvangt als melder van de onveilige situatie hierover een e-mailbericht.

Invulformulier brainstormsessie

Eigen ervaringen:

Vb.: “Een medewerker is met zijn broekspijp blijven hangen aan een stekijzer. Hierbij heeft hij zijn evenwicht verloren en is teruggestapt in het stekijzer. Hierdoor heeft hij zijn kuit verwond aan het stekijzer.”


Voorbeeld ongeval à “Hoe denk je dat dit ongeval had kunnen gebeuren?”:

“Onveilig handelen / onveilig gedrag?”
Voorbeeld ongeval à “Hoe had dit ongeval kunnen voorkomen?”:

Uit onderzoek van jouw collega’s zijn de volgende maatregelen gekomen:

 • “Het afdoppen en markeren van stekeinden.”
 • “Het verhogen van de stekeinden.”

Kun je nog andere verbeteracties / maatregelen bedenken? Vul deze hier in.


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.