11 Incident specifieke toolboxen
 >  Struikelen
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 • Sruikelen is niet te voorkomen
 • Als we de LMRA elke keer uitvoeren, dan verdwijnt struikelen uit de categorie BIG SIX
 • Onze werkplek en looproutes zijn altijd netjes opgeruimd
Introductie

Uit onderzoek blijkt dat zes belangrijke typen ongevallen vaak voorkomen. We noemen deze de BIG SIX. We willen deze BIG SIX onder de aandacht brengen om zo de ongevallen te verminderen of liever nog te voorkomen.  Eén van de BIG SIX is "Vallen zonder hoogteverschil". Wat wordt hieronder verstaan?

 • Het vallen door uitglijden
 • Het struikelen/verstappen
 • Het op een voorwerp stappen en hierdoor uitglijden
Risico's > Wat kan er gebeuren?

Struikelen

Op locatie

 • Oneffenheden op terrein: gaten, stenen e.d.
 • Onjuiste opslag van materialen in bijv. opslagcontainers
 • Slechte orde en netheid op de werkplek: materialen, rommel (b.v. zaagresten rond zaagtafel)
 • Werken in slechte weersomstandigheden: ijzel, sneeuw, regen
 • Stekeinden van wapeningskorven die boven het maaiveld uitsteken
 • Verstappen op randen van bijvoorbeeld  draglineschotten, rijplaten en asfaltlagen e.d.
 • Niet op de hoogte van veranderingen in het terrein
 • Kabels, leidingen en (drainage)slangen die in de looproute liggen
 • Lopen over zandhopen
 • Open sparingen
 • Lopen over wapeningsnetten
 • Hoog gras in bermen maskeren gaten en stenen
 • Ergens achter blijven haken

Op kantoor

 • Oneffenheiden in tapijt op vloer of trappen
 • Electra,- of netwerkkabels liggen over de vloer
 • Losliggende vloerbedekking op vloeren of trappen
 • Een gladde tegelvloer a.g.v. dweilen 

De meest voorkomende letsels:

 • kneuzingen
 • botbreuken
 • snij,- en schaafwonden
Fout!
Goed!
Maatregelen > Wat moet je doen?

Op locatie

 • Informeer elkaar over mogelijke veranderingen in het terrein die tijdens werkzaamheden zijn ontstaan
 • Zorg voor verlichting als het donker is
 • Sla materialen zo op dat de looproutes vrij blijven
 • Leg planken op de wapeningsnetten
 • Houd de opslagcontainers netjes
 • Leg kabels, leidingen en (drainage)slangen buiten de looproute
 • Maak bermen begaanbaar door eventuele gaten aan te vullen, stenen te verwijderen, gras kort te houden
 • Markeer uitstekende obstakels (pinnen, stekeinden etc.)
 • Afdoppen van uitstekende obstakels
 • Maak een melding van het struikelgevaar via een GO!App melding (in overleg met je leidinggevende)
 • Probeer zelf het struikelgevaar op te lossen, kun je dat niet, raadpleeg je leidinggevende

Op kantoor

 • Vermijd kabels op de vloer;
 • Meld oneffenheden in de vloerbedekking en/of bekleding op trappen
 • Plaats een waarschuwingsbord op de natte vloer met de tekst ''Opgepast''