11 Specifieke toolboxen n.a.v. een incident & SOS-melding
 >  Vallen van hoogte
Discussie > Bespreek het met je collega’s!
 1. Heb je eigen ervaringen met het (bijna) vallen van hoogte? Hoe is dit gegaan?
 2. Wat heb je ervan geleerd? Hoe was dit te voorkomen?
Introductie

Uit onderzoek blijkt dat zes belangrijke typen ongevallen vaak voorkomen. We noemen deze de BIG SIX. We willen deze BIG SIX onder de aandacht brengen om zo de ongevallen te verminderen of liever nog, te voorkomen. Eén van BIG SIX is: "Vallen van hoogte". 

Het komt vaak voor dat een ongeval plaats vindt door het vallen van hoogte. De meest voorkomende plaats van het letsel hierbij zijn de benen. Denk aan:

 • Kneuzingen;
 • Botbreuken en;
 • Schaaf,- en snijwonden.
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Vallen van steigers;
 • Vallen in sleuven;
 • Vallen in gaten;
 • Vallen van hoogte als gevolg van het ontbreken van een stevig leuningwerk;
 • Openliggende vloersparingen;
 • Het vallen door slecht dragende delen;
 • Getroffen worden door een vallend voorwerp.
Hoe kan dit veiliger ?