11 Incident specifieke toolboxen
 >  Spanningloos werken
Discussie > Bespreek het met je collega’s!

Ga met elkaar in gesprek over het volgende:

 1. Ik twijfel nooit...
 2. Ik ben zelf vakbekwaam genoeg. Daar heb ik een WVE niet bij nodig
 3. Wat zou jij doen in een dergelijke situatie? Wat kun je van anderen leren?
Voorbeeld 1
Voorbeeld 2
Introductie

Twee voorbeelden uit de praktijk, 

Deze toolbox gaat over wat je doet bij twijfels en onbekendheid tijdens het uitvoeren van een opdracht/taak. Is de opdracht/taak duidelijk of is de situatie wel veilig? We bespreken twee voorbeelden uit de praktijk. Dit voorbeeld kun je gebruiken bij alle soorten werkzaamheden die Heijmans op projecten uitvoeren. Met deze toolbox willen wij aangeven dat het niet erg is wanneer je bij twijfel om raad vraagt. Je kan hier veel schade en leed, ongevallen, mee voorkomen. Laat bij twijfel en enige onbekendheid je ''verstand'' spreken en laat je ''gevoel''niet de overhand krijgen waardoor je in een onveilige situatie terecht kunt komen

Voorbeeld 1:

Monteur twijfelt aan zijn opdracht en de aanwezige bedrading, om de installatie op de juiste wijze aan te sluiten. Hij stelt een controle vraag aan een niet deskundig persoon die hem een onbevredigend antwoord geeft en voert de opdracht toch uit. Er heeft geen communicatie plaatsgevonden met de juiste (deskundige)WV-er

Een dag later, na tussenkomst van de storingsdienst van de opdrachtgever, blijkt dat door zijn handelen (bedrading verkeerd aangesloten) spanning is komen te staan op losliggende open kabeleinden.

Dit had kunnen leiden tot kortsluiting of zelfs tot elektrocutie.

Voorbeeld 2:

Tijdens het oplossen van een storing aan een gesprongen waterleiding/aansluiting, is een OV-kabel kapot getrokken. Het hiernaast bovenstaande beeld (voorbeeld 2) wekt de verwachting dat er enkel schade is. De uiteinden van de kapot getrokken kabel zijn niet zichtbaar. Men veronderstelt dat de kabel spanningsloos is. Tussentijds wordt er gewisseld van werkploeg. Communicatie tussen 1e ploeg en 2e ploeg bestond uit de enkele melding dat er schade aan een kabel was. Pas nadat de uiteinden zichtbaar waren bleek dat één van de twee uiteinden nog onder spanning te stond. Er zijn bij dit incident geen slachtoffers gevallen, hoe anders had het geweest wanneer iemand in aanraking was gekomen met het onder spanning staande deel van de kabel, terwijl men in een volledig natte omgeving aan het werk was.

 Wat ging fout?:

 • Men had direct de werkzaamheden moeten staken
 • Spanningsloosheid niet vastgesteld
 • Calamiteiten & Incidentenactielijst niet goed opgevolgd
 • Communicatie:

onvoldoende overdracht tussen de twee storingsploegen

geen melding naar netbeheerder

Wat ging goed?:

 • Men droeg de juiste PBM;
 • Er was een Klic geraadpleegd;
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Kortsluiting;
 • Electrocutie;
 • Letsel;
 • Schade aan eigendommen van derden;
 • Brandgevaar.
Maatregelen > Wat moet je doen?


Wij werken spanningsloos.

Vanuit Heijmans zijn we veelal op locaties aan het werk waar zaken in bedrijf zijn. Ook zijn we
geregeld aan het werk in panden welke door de jaren heen geregeld verbouwd zijn en waar we niet
altijd op de voorhanden tekeningen kunnen vertrouwen. Dit brengt een verhoogd risico met zich
mee. Op het vlak van elektrotechnische installaties betreft het hier specifiek het gevaar van
elektrocutie. De volgende punten vragen doorlopend alertheid.

 •  Zorg dat het aanwijsbeleid op orde is (juiste bevoegdheid / aanwijzing).
 •  Voorschriften spanningsloos werken hanteren.
 •  Juiste hulpmiddelen (veiligheidspakket) aanwezig, dummies, kaarten etc.
 •  Schakelprotocol, werkvergunningen in orde
 •  Voor start werkzaamheden voer je een LMRA uit
 •  Meten voor aanvang werkzaamheden (procedure check).
 •  Veilige opgeruimde en afgezette werklocatie


Kortom,

 Er wordt nooit onder spanning gewerkt!


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.