11 Incident specifieke toolboxen
 >  Incident reciprozaag
Introductie

In deze toolboxmeeting besteden we aandacht aan een incident met de reciprozaag.

Een reciprozaag kan worden gebruikt voor het doorzagen van kabels, leidingen en andere obstakels. In onderstaand voorbeeld kreeg een medewerker een stroomstoot tijdens het zagen met de reciprozaag.

Tijdens saneringswerkzaamheden is met het afzagen (inkorten) van een vervallen mantelbuis een onder spanning staande elektrakabel geraakt. Het zagen werd uitgevoerd met de reciprozaag. De medewerker (timmerman) moest, om de mantelbuis te kunnen inkorten, in een kruipluik stappen en hier de werkzaamheden verrichten. Hij bevond zich in een besloten ruimte. Hij is hierbij gedeeltelijk onder de vloer gekropen zonder de benodigde pbm's en verlichting. Hij is begonnen met zagen. Collega's hoorden kort daarna een klap en zagen de medewerker uit het luik kruipen. Hij was erg geschrokken. De zaag had een electrakabel geraakt. Zijn collega's vroegen meteen of alles goed met hem was. Hij zei dat hij een schok had gehad en dat het verder wel ok was. De medewerker had een stroomstoot gekregen. De reciprozaag was dubbel geisoleerd en dat heeft de stroomdoorgang grotendeels tegengehouden. Hij wist niet dat er vlak achter de mantelbuis een elektrakabel lag. Het was te donker in de kruipruimte en hij was er door de uitvoerder niet op gewezen. De medewerker is daarna naar het ziekenhuis gegaan en heeft later die dag zijn werkzaamheden voortgezet.

De reciprozaag
Risico's > Wat kan er gebeuren?
 • Er was geen startwerkinstructie gegeven door zijn direct leidinggevende;
 • Geen LMRA toegepast;
 • De medewerker heeft onvoldoende beoordeeld of de werkplek veilig was;
 • Er was geen startwerkinstructie gegeven door zijn direct leidinggevende;
 • De ruimte waarin hij werkte was een besloten ruimte (donker, nauw etc.);
 • De werkplek was onvoldoende verlicht;
 • Er was geen putwacht;
 • Hij droeg geen persoonlijke beschermingsmiddelen en was hier door collega's niet op aangesproken;
 • Contact met het zaagblad;
 • De medewerker heeft een te lang zaagblad gebruikt;
 • Raken van omliggende kabels, leidingen en andere obstakels (explosie, vlamboog, elekctrocutie, schades)
De elektrakabel is ingezaagd
Kabel en leiding werkzaamheden
Maatregelen > Wat moet je doen?
 • Voer de LMRA uit;
 • Geef de startwerkinstructie;
 • Wijs op de aanwezigheid van kabels, leidingen en eventueel andere obstakels;
 • Haal, indien mogelijk, de spanning van de elektrakabel af
 • Zorg voor goede verlichting in de put;
 • Zorg voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • Zorg voor een putwacht;
 • Zorg voor een voldoende ruime werkplek;
 • Gebruik een zo kort mogelijk zaagblad;
 • Het zaaggebied dient compleet vrij te zijn (gegraven): de afstand tussen kabels, leidingen en obstakels dient minimaal de lengte van het zaagblad te zijn;
 • Overtuig jezelf ervan dat het zaaggebied vrij is van kabels, leidingen en andere obstakels door middel van tasten (voelen);
 • Is het zaaggebied niet vrij te maken? Scherm obstakels (de elektrakabel) af met hout;
Tips > Voor meer informatie

Video BEIVIAG 'Gevaren van gebruik van accu reciprozaag'

Video Stedin 'Reciprozaag'. 


Scan de volgende code met de app om deze toolbox te bekijken.