11 Incident specifieke toolboxen
 >  Ongeval, bij veiligstellen van een lichtmast
Introductie

Onlangs hebben wij binnen Heijmans een ongeval gehad, waarbij de monteur zich heeft verwond bij het veiligstellen van een verlichtingsmast. Hierbij zijn wij ons niet altijd bewust van de gevaren waaraan wij ons dagelijks blootstellen bij onze werkzaamheden.

Deze tool box heeft als doel om het bewustzijn van de risico’s die deze werkzaamheden met zich mee brengen te delen.

Risico's > Wat kan er gebeuren?

De drie belangrijkste risico’s met betrekking tot zijn

 1. Verkeersveiligheid
  • Veiligheid van jezelf. Denk hierbij aan de LMRA!
  • Veiligheid van je omgeving (Verkeersdeelnemer)
 2. Elektrotechnische veiligheid
  • Kun je veilig werken aan de installatie?
  • Kun je de instandhouding van de installatie borgen?
 3. Werken met gereedschap (slijptol)
Maatregelen > Praktische invulling

Verkeersveiligheid

Meestal word je opgeroepen om een mast veiligstellen, zodra er een calamiteit is opgetreden. Dit kan een schaderijding, stormschade, vandalisme of iets soortgelijks zijn.

Verkeersveiligheid van jezelf:
Heb je een opleiding gehad om te kunnen beoordelen of je veilig kunt werken:

 • Cursus Veilig werken langs de weg
  Met deze cursus ben je in staat om te beoordelen of je het werkgebied verkeersveilig is om je werkzaamheden uit te voeren.

​​​​​​​

  • Kijk daarbij eerst of jezelf veilig kunt werken: Doe op een veilige plek een LMRA:
   - Kun jij de bus veilig parkeren?
   - Ben je in staat om je werkgebied veilig te stellen?
  • Organiseer in je bus of op een veilige (werk)locatie een aantal standaard materialen om basis verkeersmaatregelen toe te kunnen passen.
   Denken hierbij aan o.a.:
   Zwaailamp
   - Verkeerskegels
   - Werkvakverlichting
   - Actieframe op je werkbus of actiekar.
  • Draag altijd je helm en veiligheidskleding!!

  Kom je in een bijzondere verkeersituatie die je niet zelf kunt beoordelen vraag dan deskundige hulp. Beschik je over Alarmnummers / contactpersonen om aanvullende verkeersmaatregelen te vragen.

  Veiligheid van je omgeving

  Vormt het verlichtingsobject een gevaar voor mijn omgeving. Kijk of de lichtmast kan blijven staan, of dat je deze uit veiligheidsoverwegingen moet wegnemen. Indien je kan beoordelen dat de mast geen direct gevaar vormt voor de omgeving (lees dreigt niet om te vallen), dan hoef je hem alleen elektrotechnisch veilig te stellen! 

  Als je alleen bent is het belangrijk om geen extra handelingen te verrichten, die jezelf in gevaar kunnen brengen.

  Elektrotechnische veiligheid

  • Stel jezelf de vraag kun je veilig aan de installatie werken:
  • Overtuig jezelf of Heijmans of de werkzaamheden uitgevoerd mogen worden!
   • Heb ik een aanwijzing gekregen van het bedrijf? 
    • Mag ik als persoon elektrotechnische werkzaamheden verrichten?
   • Wie is eigenaar van de installatie / het netwerk?
    • Is Heijmans bevoegd om aan deze installatie te mogen werken (RWS / private klant)?
    • Mogen wij als Heijmans werken aan het net van deze beheerder / eigenaar?


  Heijmans is gemandateerd om schades veilig te stellen in het net van de netbeheerders Liander en Enexis. Voor Stedin NIET!

  Daarop moet je de vraag stellen mag ik als persoon deze werkzaamheden verrichten?

  • Beschik je over het BEI-BLS certificaat om te mogen werken aan het net van de netbeheerder? Voor meer informatie zie de werkinstructie veiligstellen van een lichtmast. 
  • Heb je een raamopdracht waarin staat dat je die werkzaamheden mag verrichten?

   Wat is de toestand van de installatie (is de verlichting wel of niet ingeschakeld)?
   • Wat is de toestand van de installatie?
   • Werk in de basis altijd spanningsloos:
    • Gebruik de loc out tag out methode om de verlichting uit te schakelen.
    • Regel ook de beschikking over een goede zaklamp / werkverlichting.
   • Is dat niet mogelijk (netwerk van de netbeheerder) gebruik dan naast de standaard PBM’s deze aanvullende PBM's:
    • 1000 Volt geïsoleerde handschoenen
    • Rubber isolatie matje
    • Gelaatscherm
    • E Isolerende laarzen
    • Geschikt handgereedschap

  Werken met een slijptol:


  Als een lichtmast over de straat ligt, of hij dreigt om te vallen. Kan het nodig zijn om de lichtmasten in delen te slijpen. Soms is het mogelijk om een deel van de lichtmast af te slijpen zodat je geen elektrotechnische werkzaamheden hoeft te verrichten. Denk dan wel aan de gevaren van het afslijpen van de lichtmast. En maak een afweging of je de werkzaamheden wel alleen kunt verrichten:

  • De lichtmast kan wegschieten.
  • Kijk of de valrichting vrij is van verkeersdeelnemers (voetgangers of auto’s). 
  • Gebruik het gereedschap zoals het in de instructie bedoeld is. 

  Kijk welke slijptol passend is voor de werkzaamheden (ligt de mast op de grond, staat deze, hoe kan ik er met mijn gereedschap bij).

  Gebruik je PBM’s bij het werken met een slijptol:

  • Brandvertragende overall (hete vonken)
  • Draag een veiligheidsbril
  • Draag veiligheidsschoeisel
  • Draag een helm (Losse delen van het armatuur kunnen op je hoofd vallen)